Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
104 ED
ED

På skog är ingen brist; några hemman äga den i ymnighet, andra hjelpeligt. Utsädet, jämte walläggning stiger til 870 tunnor. Mantalen äro 21.4; År 1810 war folkmängden 1107. Kyrkan är belägen under 59 gr. 18 min. Polhöjd; 2.8 mil från Carlstad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Segermon.

Ed, et Consistorielt Pastorat uti Småland, Kalmar Län och Tjust Fögderi, består af 2 Församlingar. Ed Sokn, Moderförsamling, och Eds Kapell, Annex. Utsädet stiger mellan 600 och 650 tunnor. Mantalen äro 81. År 1810 war Folkmängden 3314. — Uti Ed Sokn är marken bärgaktig, med få och inskränkta slätter. Jordmånen är blandad, sand och lera, likwäl är sand den rådande. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är mellan 400 och 450 tunnor. Mantalen äro 50.3; År 1810 war Folkmängden 2201. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Winäs, därnäst Hellerö. I Soknen är jämwäl beläget et Stångjärnswärk kalladt Edshammar. Eds Marknadsplats hwarest hålles Marknad d. 2 Maji och 1 September ligger ock i denna Sokn. — Eds Kapell ligger ytterst i skärgården. Marken är bärgig. Jordmånen är öwerallt blandad om hwarannan af lera, sursand, ör och dungjord. På skog lida en del hemman brist, andre hawa den hjelpelig. Utsädet är mellan 180 och 200 tunnor. Mantalen äro 30.4; År 1810 war Folkmängden 1113. — De betydligaste Gårdar i Församlingen heta Windö, Kråkwik och Åslewik.

Ed, en Sätesgård uti Woxtorps Sokn i Jönköpings Län, äger 80 tunnland öpen jord, förträffeligt höbol, ymnig skog af bok och björk, prydlig mangårdsbyggnad, med en wacker trägård. Til Gården hörer et tegelbruk.

Ed, en Sokn i Ångermanland, belägen wid Ångermanälwen, är Annex til Solefteå Pastorat. Marken är ojämn. Rådande jordarten består af dels lera, dels sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 140 tunnor, mästadelen korn. Mantalen äro 11.4; År 1810 war Folkmängden 391. Kyrkan är belägen under 63 gr. 14 min. Polhöjd; 7.8 mil från Härnösand.

Ed, et Consistorielt Pastorat uti Dalsland och Wedbo Härad, består af 4 Soknar: Ed, Moderförsamling, samt Töftedal, Håbol och Nössemark Annexer. Mantalen äro 90. År 1805 war Folkmängden 3909. — Ed Sokn innehåller 34.1 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1341. Kyrkan är belägen under 58 gr. 55 min. Polhöjd; 5.6 mil från Wänersborg.

Eda, en Sokn i Wärmeland och Jöse Härad, är Annex til Köla Pastorat. Marken är mera jämn än bärgaktig. Jordmånen är tämeligen bärande på säd, gräs och bete. Skog finnes til husbehof. Utsädet är 1600 tunnor. Mantalen äro 24.8; År 1810 war Folkmängden 2307. Kyrkan är belägen under 59 gr. 51 min. Polhöjd; 8.4 mil från Carlstad. — Inemot en fjärdedels mil från kyrkan ligger Eda Skans, hwilken ända til närwarande tid warit försedd med canoner och besättning, men hwilka numera, efter Norges förening med Swerige, icke lär behöwas.

Edanna, en Marknadsplats uti Brunskogs Sokn i Wärmeland. Här hålles höstetiden Boskapsmarknad.

Edbo, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Frösåkers Härad, håller i widd 1.43 qvadr. mil. Utsädet är 500 tunnor. Mantalen äro 65.4; År 1810 war Folkmängden 1631. Kyrkan är belägen under 60 grad. 1 min.