Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
EDE
EDE 105

Polhöjd; 7.4 mil från Stockholm.

Edeby, en Sätesgård i Helgarö Sokn i Södermanland, består af 2 Mantal, äger 28 tunnors utsäde, ymnig äng, ringa betesmark och skog. En stor Mangårdsbyggnad af trä, panelad och med oljefärg anstruken pryder Gården. Trägården är ansenlig och wacker, samt promenader omkring Gården med kostnad anlagde.

Edeby, en Sätesgård uti Ripsa Sokn i Södermanland, äger 20 tunnors utsäde, godt höbol. Skogen har igenom långwarig hushållning bliwit en af de bästa i orten. Åbyggnaden är icke ansenlig, men har en stor trägård.

Edeby, en Sätesgård uti Hölö Sokn i Södermanland, består af 3 Mantal, äger 36 tunnors utsäde, godt höbol, och skog til Gårdens behof. Marken är widsträckt men bärgig. Jordmånen består mästadelen af lera.

Edeby, en Sätesgård uti Skå Sokn i Upland, äger öwer 20 tunnors utsäde.

Edeby, en Gård uti Ludgo Sokn i Södermanland, är Ryttmästare-Boställe.

Edeby, en Sätesgård uti Salems Sokn i Södermanland.

Edeby, en Hälsobrunn uti Aspö Sokn i Södermanland.

Edesnäs, en Sätesgård i Södermanland.

Edesta, en Sätesgård uti Wårdinge Sokn i Södermanland, består af 2.5 Mantal, samt äger i sambruk med Husesta och Skarberga Gårdar 40 tunnors utsäde, och höbol til 280 lass.

Edestad, en Sokn i Bleking och Medelsta Härad, är Annex til Hjortsberga Pastorat. Marken är dels jämn, dels bärgaktig. Rådande jordarten är lera. Åtskilliga hemman hawa tilräckelig och andre hjelpelig skog. Utsädet är 450 tunnor. Mantalen äro 19.6; År 1805 war Folkmängden 639. Kyrkan är

belägen under 56 grad. 14 min. Polh.; 1.4 mil från Carlskrona.

Edet, (Lilla) et wattufall och Pass uti Göta Älf och Foxerna Sokn i Wästergötland, 2 mil nedanför Trollhättan, med 2 Slussar. Genom dessa Slussar gå båtarne, som komma från Åkerström och ärna sig til Göteborg. Slussarne äga 9 alnars bredd och 33 alnars längd. Sjelwa fallet är 4.5 alnar. Botnen är inbränd och kalkilad i sjelwa bärget. Slusswäggarne så wäl som bräddarne äro med klinkert och cement murade. Wid Edets Slussar befinnes i älwen et betydligt sågwärk, med 9 finbladiga sågar i särskildta hus.

Edsberg, en Sätesgård uti Sollentuna Sokn i Upland, angenämt belägen wid sjön Edswiken, består af 1 Mantal, äger 35 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och ymnig skog. Mangårdens huwudbyggning af sten, är stor och prydlig, 2 wåningar hög. Trägården är ansenlig och har en windrufsanläggning. Til Gården hörer et tegelbruk i godt stånd.

Edsberg, et Härad uti Nerike, innefattar 6 Soknar: Edsberg, Qwisbro, Knifsta, Hidinge, Tångeråsa och Skagerhult, samt en del af Nysund.

Edsberg, en Sokn och Consistorielt Pastorat i förenämnde Härad. Marken är til det mästa jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är 600 tunnor. Mantalen äro 58.3; År 1810 war Folkmängden 1099. Kyrkan är belägen under 59 gr. 8 min. Polhöjd; 2.4 mil från Örebro. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Riseberga.

Edsberg, eller Eidsberg, et Pastorat uti Smålänens Amt i Norge, beläget omkring älwen Glomen, består af 3 Soknar: Edsberg Moderförsamling, samt Herland och Trondborg Annexer. År 1801 war Folkmängden