Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
GÅV
GÄL 217

Mantal. Utsädet är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1344. Kyrkan är belägen under 59 gr. 6 min. Polhöjd; 3.7 mil från Nyköping.

Gåwetorp, en Sätesgård uti Lekaryd Sokn i Småland, äger 21 tunnors utsäde, hwaraf 5 tunnor höstråg och 16 tunnor wårsäde, ymnigt höbol, knappast hjelpelig skog för behowet. Denna Sätesgård är til en del nyligen upbygd af trä, warande huwudbyggningen särdeles prydlig. Trägård är här icke af betydenhet, men en myckenhet af wilda trän giwer stället et wackert utseende.

Gäddeberg, en Sätesgård i Wästergötland.

Gäddeby, en Sätesgård i Nerike.

Gäddeholm, en Sätesgård uti Irsta Sokn uti Wästmanland, består af 1.8 Mantal, äger 50 tunnlands öpen åkerjord af bättre och sämre art, uti 2 gärden, och däremot proportionerad hötilgång. Sjelwa gårdens skog är icke betydlig, men bristen ersättes af underliggande hemmans skogar. Mangårdsbyggnaden består af en liten och förfallen huwudbyggning, med en flygel, bägge af sten, utom en reveterad träbyggning för tjenstfolket. Gården är et Fidei Commiss uti Friherrliga Cronstedtska Slägten.

Gäddenäs, en Sätesgård uti Ekeskog Sokn i Wästergötland, äger mindre bördig åker, men god äng, hjelpelig skog, förfallen mangårdsbyggnad, af trä. Här underhållas mellan 30 och 40 nöt.

Gäddewik, en Sätesgård i Småland.

Gäddgården, en Sätesgård i Wästmanland.

Gälared, en Sätesgård uti Hillared Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, hwaraf en

tredjedel är wintersäd, nog swagt höbol, tilräckelig skog af gran, förswarlig åbyggnad af trä.

Gälaweden, en Sätesgård i Wästergötland.

Gälla, en Sätesgård uti Waxala Sokn i Upland, består af 4 Mantal, äger 80 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, skog och timmer til husbehof och ymnigt löfbrott. Åbyggnaden består af en stor huwudbyggning af trä, med 2 flygelbyggningar af sten; hwarwid befinnes 2 trägårdar.

Gällared, et Regalt Pastorat uti Halland samt 2 Härad: Faurås och Årstad, består af 2 Soknar: Gällared, Moderförsamling, och Gunnarp, Annex, samt innehåller 73 Mantal. Utsädet är 790 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1314. — Gällared Sokn innehåller 33 Mantal. Marken är där mycket bärgaktig och ljungblandad. Rådande jordmånen är stenmylla. På skog lider Soknen brist. Utsädet af råg, korn, hafra och blandsäd stiger til 390 tunnor, hwaraf hafra utgör det mästa, utom 40 tunnor potäter. År 1805 war Folkmängden 627. Kyrkan är belägen under 57 gr. 7 min. Polhöjd; 4.2 mil från Halmstad.

Gällaryd, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Östbo Härad, är Annex til Rydaholms Pastorat, samt innehåller 17.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 887. Kyrkan är belägen 1.5 mil från Rydaholms kyrka.

Gällby, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Närunga Pastorat, samt består af 4.4 Mantal. År 1805 war Folkmängden 155. Kyrkan är belägen 1.4 mil från Närunga kyrka.

Gällenäs, en Sätesgård i Småland.

Gällersta, en Sokn i Nerike och Skyllersta Härad, är