Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/227

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
216 GÅR
GÅS

betydligaste Gårdar i Soknen heta Gårdsby, Kråkenäs och Tweta.

Gårdsby, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 4 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol, samt ansenlig skog. Både mangård och ladugård, af trä, äro wäl bebygde, jämwäl finnes en ansenlig trägård.

Gårdsjö, et Järnwärk uti Östra Emterwiks Sokn i Wärmeland, äger 800 skepp:d stångjärnssmide.

Gårdsjö, en Frälsegård uti Gilberga Sokn i Wärmeland, med underliggande Frälsegård Gunnerud, 0.3 Mantal, under samma brukning, samt Kackerud, Frälsegård, 0.3 Mantal under hälftenbruk, äger 5 tunnors höst- och 50 tunnors wår-utsäde, hjelpeligt höbol, widsträckt skog, passabel åbyggnad af trä, någorlunda trägård, 5 torp.

Gårdstånga, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, består af 2 Soknar: Gårdstånga, Moderförsamling, och Holmby, Annex, samt innehåller 43 Mantal. Utsädet är 690 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1067. — Gårdstånga Sokn innehåller 21.5 Mantal. Utom den breda dalen hwarigenom Lydde å framflyter är fältet slätt och jämnt. Uti somliga trakter består jordarten af mylla, uti några af sand, men det största fältet af lera. Soknen har ingen skog på sina ägor, utom planteringar wid wägar och hus. Utsädet är 390 tunnor. År 1805 war Folkmängden 543. Kyrkan är belägen under 55 gr. 46 min. Polhöjd; 3 mil från Malmö. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Widarp.

Gårdsnäs, en Sätesgård i Södermanland.

Gårweda, en Sokn i Småland, Kalmar Län och Aspebolands Härad, är Annex til Målilja Pastorat, samt innehåller 14

Mantal. År 1810 war Folkmängden 607.

Gåsamåla, en Sätesgård uti Algutsboda Sokn i Småland, äger jämte de dertil hörige torpen mellan 20 och 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol och ansenlig skog.

Gåsamåla, en Sätesgård uti Ljuders Sokn i Småland består af 1 Mantal.

Gåsborn, en Sokn i Wärmeland och Filipstads Bärgslag, är Annex til Färnebo Pastorat. År 1810 war Folkmängden 980. Kyrkan är belägen 2 mil från Färnebo kyrka.

Gåsewadsholm, en Sätesgård uti Tolö Sokn i Halland, består af 3.5 Mantal, däribland inbegripne 2 Mantal afhyste under Säteriet, äger mellan 70 och 80 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog. Mangårdens huwudbyggning, af sten upförd, är prydlig, med en ansenlig trägård.

Gåsinge, et Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Daga Härad, består af 2 Soknar: Gåsinge, Moderförsamling, och Dillnäs, Annex, håller i widd 1.02 qvadr. mil, samt innefattar 44.5 Mantal. Marken i detta Pastorat är til twåtredjedelar jämn och fruktbar samt til en tredjedel af bärg och småskog betäckt. Af samma förhållande är jordmånen. Den jämna och öpna jorden består af god lera, eller lermylla, då däremot i skogstrakten sand eller tallera råder. De fläste hemman äga föga och någre ingen skog. Hitintils har dock, i anseende til omgiwande Allmänningar, utwäg til nödwändig skogsfångst giwits, men börjar numera, i anledning af deras förödelse, at saknas. Utsädet är 700 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1742. — Gåsinge Sokn håller i widd 0.8 qvadrat mil, och består af 42.8