Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/325

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
314 HÖR
HÖR

Södermanlad, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol, delar med Soknen lika lott i afseende på skogstilgången, prydlig mangårdsbyggnad af sten, med en ansenlig trägård om 8 tunnland, uti hwilken finnas en myckenhet fruktbärande trän, godt fiske i hafssjön.

Hörryda, en Sätesgård uti Bjerklunda Sokn i Wästergötland, äger nära 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, förfallen mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Hörröd, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Gärds Härad, består af 2 Soknar: Hörröd, Moderförsamling, och Maglehem, Annex, samt innehåller 21 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1264. — Hörröd Sokn består af 6.2 Mantal. Marken är til större delen backig och mycket stenig. Rådande jordarten är sand och grus. Gräswäxten är betydlig och ger ymnigt hö. Skog finnes til husbehof. Utsädet är 175 tunnor. År 1805 war Folkmängden 495. Kyrkan är belägen under 55 gr. 47 min. Polhöjd; 2.6 mil från Kristianstad.

Hörsne, et Consistorielt Pastorat på Gottland, uti norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Hörsne, Moderförsamling, och Bara, Annex, samt innehåller 17.6 Mantal. Marken i detta Pastorat är nästan öweralt jämn. Rådande jordmånen är sandmylla med lerblandning. På behöflig skog är knapp tilgång. Öpna jorden utgör 520 tunnland. Utsädet höst och wår är 214 tunnor. — Hörsne Sokn innehåller 13.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 293. Kyrkan är belägen under 57 gr. 34 min. Polhöjd; 2 mil från Wisby.

Hörsäter, en Sätesgård i Wästergötland.

Hörtekolle, et högt Fjäld uti Budskeruds Amt i Norge.

Hörup, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, är Annex til Löderups Pastorat, samt innehåller 12.7 Mantal. Marken är jämn. Jordmånen består af mylla och lera. Skog finnes alsingen. Utsädet är 336 tunnor. År 1805 war Folkmängden 441. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Gyllerup.

Hösna, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län och Redwägs Härad, består af 3 Soknar: Hösna, Moderförsamling, samt Gullered, och Strengsered, Annexer, och innehåller 45.2 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1668. — Hösna Sokn innehåller 23.8 Mantal. År 1805 war Folkmängden 879. Kyrkan är belägen under 57 gr. 50 min. Polhöjd; 8.8 mil från Wänersborg. På Kartan öwer Wästergötland kallas denna Sokn Hysna.

Hövog, en Sokn, är Annex til Vester-Molands Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge.


I.

Ib, (Sankt), en Sokn i Skåne, Malmö Län och Rönnebergs Härad innefattar Ön Hwen i Öresund, hwilken förut är omnämnd.

Iboholm, en Sätesgård i Nerike.

Ickerberg, et Bärg uti Tuna Sokn i Dalarne, äger Järngruwor, som hysa rik och lättflytande malm, men hwilken är något kallbräckt. Wid dessa Gruwor upbrytas årligen mellan 4 och 5000 lass malm.

Ickholmen, en Masugn uti Rättwiks Sokn i Dalarne wid en wik, som inskjuter från Siljan in åt landswägen som går til Mora, har hjelpelig skog och nödig åbyggnad.