Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/332

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
ING
ING 321

betydligaste Gården i Soknen heter Månstorp.

Ingelstorp, en Sätesgård uti Öra Sokn i Wästergötland, äger 20 tunnors utsäde, ringa höbol, brist på skog, förswarlig och rymlig mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Ingelstorp, et Regalt Pastorat uti Skåne, Kristianstads Län och Ingelstads Härad, består af 2 Soknar: Ingelstorp, Moderförsamling, och Walleberga, Annex, samt innehåller 48.4 Mantal. Pastoratet är beläget mellan 2 bärgåsar, den ena i söder emot kusten af Östersjön, den andra i norr om Pastoratets ägor. Marken mellan dessa högder är jämn, och består mot hawet af flygsand samt mindre bördig sandmylla, längre från sjön af swartmylla, och närmast norra åsen af klaperjord, med större stenar belagd lermylla, och på några ställen flisstensbrått. I mån af jordmånens olikhet är bördigheten olika. Sandjorden måste flere år wila, och ger uptagen obetydlig afkastning. Af swartmyllan kan i allmänhet räknas sjette kornet. Utsädet är något öwer 1100 tunnor. På skog är aldeles brist. År 1805 war Folkmängden 1313. — Ingelstorp Sokn består af 2 Byar: Ingelstorp och Hammar, samt innehåller 23.6 Mantal. Utsädet är 500 tunnor. Torfjord finnes til husbehof. År 1805 war Folkmängden 574. Kyrkan är belägen under 55 gr. 26 min. Polhöjd; 6.3 mil från Kristianstad.

Ingesäter, en Sätesgård i Wästergötland.

Inglamåla, en Järngruwa uti Fröderyds Sokn i Småland, förser Holmshults masugn i denna och Braås masugn i Sjösås Sokn med malm.

Ingriatorp, en Sätesgård uti Dala Sokn i Wästergötland, enligt Jordeboken, men hörer til Borna Sokn, enligt

Ecclesiastika fördelningen, består af 1 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, tilräckelig höfångst och skog, obetydlig mangårds-byggnad med en trägård. Gården lyder under Stora Dala Sätesgård i denna Sokn.

Ingsberg, en Sätesgård i Småland.

Ingsered, en Sätesgård uti Marks Härad i Wästergötland.

Inland, et Fögderi uti Göteborgs Län, består af 4 Härad: Södre, Nordre, Torne och Fräkne, samt innefattar 2 Städer: Kongelf och Marstrand, Fästningen Carlsten samt 20 Soknar: Kongelf, Ytterby, Torsby, Lycke, Härestad, Kareby, Romelanda, Ödsmål, Ugglum, Spekered, Norum, Solberga, Hålta, Görlanda, Hjertum, Wästerlanda, Forshälla, Reslered, Ljung, Grinnered.

Insjö, et Kopparwärk uti Ål Sokn i Dalarne, har på 11 år 1773–1783 giwit 250.7 Skepp:d gårkoppar, men har efter handen så aftagit, så at år 1783 icke tilwärkades mer än 3.4 skeppund gårkoppar. Koppargruworne befinnas i samma Sokn, men arbetet i dem är instäldt.

Intorp, en Sätesgård uti Gällstads Sokn i Wästergötland, äger mellan 25 och 30 tunnors utsäde, tämeligen ymnigt höbol, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Irstad, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Siende Härad, håller i widd 0.48 qvadrat mil och består af 49.6 Mantal. Marken är ymsom jämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är lera, som på somliga ställen är blandad med mylla och klapersten. Somliga hemman hawa tilräckelig skog, somlige knapp och några alsingen. Utsädet är mellan 500 och 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1027. Kyrkan är belägen under 59 gr. 35 min. Polhöjd; 0.8 mil från

W