Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
320 ING
ING

År 1810 war Folkmängden 1844. — Ingatorp Sokn innehåller 45.7 Mantal. Marken är stenbunden, mera bärgaktig än jämn. Jordmånen, mästadels sandblandad swartmylla är icke särdeles bördig. Skog finnes tilräckeligt; någre hemman hawa däraf ymnigt. Utsädet är 548 tunnor på twåtredjedelar af den öpna jorden, då en tredjedel hwarje år ligger i träde. År 1810 war Folkmängden 1381. Kyrkan är belägen under 57 grad. 39 min. Polhöjd; 7.3 mil från Jönköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Ryssebo. Uti Ingatorps By hålles Marknad den 5 November.

Ingarud, et Säteri-Rusthåll uti Berga Sokn i Wästergötland, består af 0.5 Mantal, äger 12 à 15 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, wacker mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Ingedal, en Sokn, är Annex til Skiebergs Pastorat uti Smålänens Amt i Norge.

Ingelsby, en Sätesgård uti Kyrkefalla Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 10 tunnors höst- och 20 dito wår-utsäde, ymnigt höbol, men brist på skog, wacker huwudbyggning af trä, om 2 wåningar. Här underhållas 50 nöt. På Gårdens ägor finnes 1 mjölqvarn och 1 siktqvarn. Gårdens belägenhet wid ån Tidan är behaglig.

Ingelstad, en Sätesgård i Wästmanland.

Ingelstad, en Sätesgård uti Torsås Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, wacker trägård.

Ingelstad, et Härad uti Skåne och Kristianstads Län, innefattar 21 Soknar: Löderup, Hörup, Ingelstorp, Walleberga, Glemminge, Tofterup, Köpinge, Öfraby, Tryde, Spinstorp,

Ulfstorp, Bollerup, Qwerrestad, Smedstorp, Östra Herrestad, Ingelstad, Hammenhög, Hannas, Hofby, Onslunda.

Ingelstad, en Sokn i förenämnde Härad, är Annex til Östra Herrestads Pastorat, samt innehåller 3.3 Mantal. Marken är jämn och sidländt. Rådande jordmånen är sand blandad med swartmylla. Skog finnes alsingen. Utsädet är 150 tunnor af alla slag. År 1805 war Folkmängden 264. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Ingelstad, en Sätesgård uti förenämnde Sokn, äger nära 150 tunnors utsäde eller nästan lika med Soknens, hwilken ock mästadelen lyder härunder, godt höbol, alsingen skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggning af sten. Til Gården höra 28 arbetshemman och 18 torp.

Ingelstad, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Oxie Härad, består af 2 Soknar: Ingelstad, Moderförsamling, och Östra Grewie, Annex, samt innehåller 24.7 Mantal. Marken i detta Pastorat är allmänt jämn, så at knapt finnes en och annan liten Ättebacke. En enda ansenlig högd, med någon brådstupa å ena sidan nära wid Ingelstads by, kan märkas, kallad Geteberg, från hwars spits man njuter en widsträckt och wacker utsigt. Jordmånen är på intet ställe sandig utan består allmännast af lera, någon swartmylla, äwen stundom något rödgrus. Skog finnes aldeles ingen, utom en lund wid Gården Månstorp. Utsädet är 760 tunnor af råg, korn och hafra sammantaget. År 1805 war Folkmängden 843. — Ingelsta Sokn innehåller 16.2 Mantal. Utsädet år 390 tunnor. År 1805 war Folkmängden 444. Kyrkan är belägen under 55 gr. 29 min. Polhöjd; 1.5 mil från Malmö. — Den