Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/372

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
KLE
KLE 361

äger 44 tunnors utsäde, ymnigt höbol och skog.

Klenshyttan, et Järnwärk uti Grangärde Sokn i Dalarne, äger 80 skeppund stångjärnssmide.

Klep, et Pastorat uti Stavangers Amt i Norge, består af 3 Soknar: Klep, Moderförsamling, samt Borre och Åre, Annexer. År 1801 war Folkmängden 977.

Kleppe, en Gård uti Hierdals Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge, är en af de betydligaste Gårdar i Pastoratet.

Klewa, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Kinne Härad, består af 2 Soknar: Klewa, Moderförsamling, och Sil, Annex, samt innehåller 21.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 420. Utsädet är 300 tunnor. — Klewa Sokn innehåller 12.3 Mantal. Marken är bärgig och backig, med dälder och små slätter där imellan. Rådande jordmånen är grund sand- och swartmylla, med klapur och kalkstensbotn. På skog är ganska stor brist. Utsädet är 140 tunnor. År 1810 var Folkmängden 228. Kyrkan är belägen under 58 gr. 23 min. Polhöjd; 2.6 från Mariestad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Gröneberg.

Klewa, el Consistorielt Pastorat i förenämnde Landskap och Län, och Wilska Härad, består af 3 Soknar: Klewa, Moderförsamling, samt Ullened och Bjurum, Annexer, samt innehåller 54.4 Mantal. Utsädet är 800 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1041. — Klewa Sokn innefattar 26.3 Mantal. Soknen såsom belägen uti de 3 afsättningarne på wästra sidan af Mösseberg har en jämn mark i första och tredje afsättningen; i den medlersta är den något backig i norr. Rådande jordmånen är swartmylla. På skog är stor brist. Efter denna dag kan

däraf hwarken få köpas eller erhållas utsyning på närmare håll än 4 à 5 mil. Utsädet i ensädesjord är 370 tunnor. År 1810 war Folkmängden 502. Kyrkan är belägen under 58 gr. 13 min. Polhöjd; 5.7 mil från Mariestad. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Sjögerås och Åstorp. — År 1804 börjades här med stenhuggning, och år 1812 blef början gjord med kalkbränning uti Lunnaliderne, på et stycke af Prästbolets äng, med alunskifer och kalksten som finnes på stället. Tilwärkningen stiger til 600 tunnor kalk. — Bjurum Sokn är sammansatt af 2 fordom warande särskildta Soknar, Hånger och Mårby, men år 1768 blewo de sammanslagne och förente om en kyrka, som kallades Bjurum.

Klewa, en Sätesgård i Södermanland.

Kleve, en Sokn, är Annex til Bolsöe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Kleven, en ganska god Hamn nära til Staden Mandal, uti Mandals Amt i Norge. Orten har nära 40 Gårdar, förutan åtskilliga stora Packbodar och 3 Skeppskranar.

Klewen, en Gård uti Kils Sokn i Wärmeland, består af 0.5 Mantal, äger 25 à 30 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, men föga skog.

Klinga, en Sätesgård uti Borg & Löt Sokn i Östergötland, består af 4.2 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, höbol til 200 lass, tilräckeligt mulbete, skog til husbehof, ansenlig och prydlig mangårdsbyggning af sten, nyligen upförd, med en wacker trägård. Därunder lyda 7.2 Mantal Bondehemman och 12 Torp.

Klinte, et Consistorielt Pastorat på Gotland, uti Södra Fögderiet, wid wästra kusten, består af 2 Soknar: Klinte,