Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/373

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
362 KLI
KLO

Moderförsamling, samt Fröjel, Annex, och innehåller 28.3 Mantal. Utsädet är 490 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1085. — Klinte Sokn innehåller 13.8 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lermylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 250 tunnor. År 1810 war Folkmängden 672. Kyrkan är belägen under 57 grad. 2 min. Polhöjd; 1.7 mil från Wisby. Hawet formerar här en bugt, som utgör en god hamn, kallad efter Soknen: Klintehamn.

Klippan, en ansenlig Pappersfabrik och Garweriwärk uti Sönnerslöfs Sokn i Skåne.

Klockrike, et Regalt Pastorat i Östergötland och Bobergs Härad, består af 2 Soknar: Klockrike, Moderförsamling, och Brunneby, Annex, samt innehåller 53 Mantal. Utsädet är 1000 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1527. — Klockrike Sokn innefattar 31.5 Mantal. Marken, som utom en obetydlig höjning genom en del af Soknen är jämn, och til ringa del emot behowet skogbewuxen, består dels af lera, dels sand, och dels swartmylla, och befinnes i den mån upodlad, at omkring 600 tunnor årligen besås. År 1810 war Folkmängden 883. Kyrkan är belägen under 58 gr. 30 min. Polhöjd; 1.8 mil från Linköping. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Hasta, Walsta och Karstorp.

Klockhammar, et Järnwärk uti Kils Sokn i Nerike, består af en hammare med 300 skeppund stångjärnssmide.

Kloster, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Fögderiet Rekarne, är Annex til Eskilstuna Pastorat, håller i widd 0.46 qv. mil, samt består af 43.5 Mantal. Marken är til mästadelen jämn och flackländig. Rådande jordmånen är en fruktbärande lera, när den wäl

häfdas. På skog är nästan total brist. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden så wäl i denna Sokn, som i Fors hwilken jämwäl är Annex til Eskilstuna, 1805. Bägge dessa Soknar hawa en kyrka med Staden. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Wilsta. Af Manufactur-anstalter finnes et Järnwärk kalladt Tunafors. Härwid bo jämwäl et tämeligen ansenligt antal Smeder, som i likhet med de i Eskilstuna boende Fristadsboer och under enahanda privilegier förädla järn och stål til arbeten, som försändas omkring hela Riket.

Kloster, en Krutfabrik uti Husby Sokn i Dalarne, har en qvarn med 2 par metallwalsar, 1.8 stampar, 1 körnhus, 3 torkhus och 1 stort Magasin. Här är ock et Järnmanufacturwärk, bestående af 1 Wallswärk för finare plåtar af Engelsk godhet til förtenning, och derssutom 1 ämneshammare med en härd. Jämte en prydlig mangård finnas här andra wackra byggningar för Bruksbetjäningen och arbetarne, liknande stenhus, samt kostsama dambyggnader. Wärket äger inom Soknen et til köpkol anslaget distrikt.

Kloten, et Stångjärnswärk uti Söderbärke Sokn i Dalarne, äger god skogstilgång, dels af egen, dels af recognitionsskog.

Kloten, et Stångjärnswärk uti Ramsbergs Sokn i Wästmanland, äger hjelpelig skogstilgång.

Klåckninge, en Sätesgård uti Jäts Sokn i Småland.

Klågerup, en Sätesgård uti Hyby Sokn i Skåne, består af 6.2 Mantal, äger 140 tunnors utsäde utom potäter, godt höbol, skog til husbehof, och torfjord, grundmurad mangårdsbyggning. Därunder höra 23 Mantal Frälsehemman och 32 Torp.