Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/424

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LAW
LED 413

öwerflödar och gör skada på Wärket. At afböja sådant är wid sjön upförd en kostbar elliptisk dämning af huggen sten, 25 famnar lång.

Lawa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kållands Härad, är Annex til Tådened Pastorat, samt innehåller 9.5 Mantal. Marken är mycket bärgaktig, dock är jordmånen til större delen lera. Skogen är ganska otilräckelig. Utsädet är 220 tunnor, hwaraf hafra och blandsäd utgör en stor del. År 1810 war Folkmängden 308. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Almetorp, Ekholmen och Orrewalla.

Laxarby, en Sokn i Dalsland, och Wedbo Härad, är Annex til Edsleskogs Pastorat, samt innehåller 23.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1422. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Laxefjord, en stor och djup Fjärd uti Finmarkens Amt i Norge. Därwid är et Kapell kalladt Lebesbye upbygt för Finnarne. Det hörer under Kiöllefjords Pastorat.

Leangen, en Lastageplats uti Asker Sokn uti Aggerhus Amt i Norge.

Leangen, en stor och wälbygd Gård uti Hlade Sokn uti södra Trondhiems Amt i Norge.

Leberg, en Sokn i Östergötland, och Walkebo Härad, är Annex til Björkebergs Pastorat, samt innehåller 15.3 Mantal. Halwa Soknen är torr och stenbunden, med högder och kullar, den andra hälften har jämna slätter. Rådande jordmånen är sand och lera. Skog finnes hjelpeligt för den ena hälften af Soknen, den andra lider brist därå. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 400. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. — Den

betydligaste Gården i Soknen heter Kärrsjö.

Led, (Stora), en ansenlig Sjö i Wärmeland och Dalsland, består af 2 huwuddelar som sammanhänga genom et bredt sund upfyldt af öar, hwaraf den södra delen behåller sit namn Stora Led, men den norra kallas Foxen. Hela sjön håller i längd 6.5 mil; men egenteliga Led som wid sundet sträcker sig widare i nordwäst, håller i längd 5 mil, och Foxen 2 mil. Medelbredden på egenteliga Led är 0.5 mil. Foxens bredd är 0.6 mil. Denna sjö faller genom Ränkeforsen ut i sjön Lelången, och har sedan genom Långströmen sit utlopp i Wänern wid Köpmannebro.

Leddamålen, en Sätesgård i Östergötland.

Ledinge, en Sätesgård i Knifsta Sokn i Upland, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol och skog, föga prydlig åbyggnad, med en god trägård.

Ledsjö, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinne Härad, är Annex til Göteneds Pastorat, samt innehåller 16.3 Mantal. Rådande jordmånen är sand. Hemmanen äro mycket spridde mellan högder och dälder. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 325 tunnor, då äwen foderwäxter inberäknas. År 1810 war Folkmängden 563. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Lund, Källbogården och Kyrkebo.

Lefsund, en Sätesgård i Södermanland.

Leganger, et Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge, består af 5 Soknar: Fresvig, Rinde, Vaugnäs och Tingum samt Fiärlands Kapell. År 1801 war Folkmängden 3230.

Lein, en betydlig Gård uti Märe Sokn uti norra Trondhiems Amt i Norge.