Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/429

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
418 LER
LEW

Bosgården. Här är ock et Alunwärk kalladt Carlsfors.

Leriö, en Sätesgård i Wästergötland.

Lerum, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Wätte Härad, är Annex til Lundby Pastorat, samt innehåller 33.2 Mantal. Marken är i allmänhet bärgaktig. Rådande jordmånen är lera och mulljord. Skog finnes ej allenast til eget behof, utan jämwäl til afsalu. Utsädet är 1000 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1045. Kyrkan är belagen 0.7 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar heta Aspenäs och Hede.

Lesjöfors, et Järnwärk uti Gåsborn Sokn i Wärmeland, äger 600 skep:d stångjärns-smide.

Levanger, en Sokn, är Annex til Skognens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge. Wid kyrkan, som är ansenlig och en af de wackraste i landet, är en Lastage- och Marknadsplats. Samlingen af de hus och bodar här finnas ger orten anseende af en liten Stad. Dessa bodar tilhöra Köpmän i Trondhiem och nyttjas af dem wid marknads-tiderne. Här bo wid pass 60 hushåll. Inbyggarne äro handtwärkare, fiskare, krögare och dagswärkskarlar. Orten är mycket bekant för den marknad här hålles i Mars månad och är en af de ansenligaste i Norge. Denna marknad börjar första Tisdagen i Mars månad, och påstår i 5 dygn til Lördagen inclusive. Til denna marknad infinna sig många Jämtländningar, som medföra koppar, järnsmide och andra waror, samt tilhandla sig hästar, säd, sill och andra fiskwaror samt kramgods. En annan Marknad hålles här ock från den 8:de til den 21 December. Marknadsplatsen ligger wid pass 5 mil från Trondhiem, och 4 mil från Swenska gränsen. — Strax

åwanför marknadsplatsen ligger Levanger Gård, som har betydliga ägor och är wälbygd. Levangers Fjord är en bugt af Trondhiems Fjorden.

Lewede, et Consistorielt Pastorat på Gottland, uti södra Fögderiet, består af 2 Soknar: Lewede, Moderförsamling, och Gerum, Annex, samt innehåller 20.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 527. — Lewede Sokn innefattar 14.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 385. Kyrkan är belägen under 57 gr. 17 min. Polhöjd; 3.8 mil från Wisby.

Lewene, et Regalt Pastorat i Wästergötland och Mariestads Län, består af 4 Soknar: Lewene, Moderkyrka, liggande i Wiste Härad, samt Annexerne: Sparlösa, i samma Härad, Long, i Barne, och Slädene, i Kållands Härad; samt innehåller 73 oförmedlade til 69 förmedlade Mantal. År 1810 war Folkmängden 1900. — Lewene Sokn, är enligt Jordeboken belägen i 3 Härad, Wiste, Barne och Kållands, och består af 23.3 Mantal; men såsom betraktad i den eccleciastika wägen består den endast af 8 Mantal, ty de öfrige, eller 9.3 höra då til Släderne och 6 til Long Sokn. Soknen gränsar til bärg och backar, på hwilka wäxer litet skogbuskar af tall och gran, där marken anwändes til bete för boskap, annars är marken jämn, men äger dock behörigt aflopp för watn, och består den mästa af god lermylla utom wid bärgen och backarne, där den är sandblandad. Öpna jorden utgör 480 tunnland hwaraf hälften eller 240 tunnland årligen besås med wete, råg, korn, blandsäd, hafra och ärter. Tilgång på hö är ganska knapp, emedan ingen annan ängsmark finnes än några sanka platser wid bergen och mellan åkertegarne. Skog finnes ingen mer än förenämnde buskar på