Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/433

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
422 LID
LIE

lastbåtar. Af Manufacturer finnes 1 yllestrump- och 1 tobaksfabrik. Med et Apotek är Staden jämwäl försedd. År 1805 funnos i Staden 11 Handelsmän, 6 Skeppare och 91 Mästare uti 32 särskildta handtwärk. Stadens åkerjord utgör 800 tunnland. År 1810 underhöllos i Staden 97 hästar, 12 oxar, 277 kor, 18 ungnöt och 20 får. Marknad hålles d. 20 Febr., 4 Junii och 10 October, enligt Almanackan; den 10 Februari, 1 Junii och 10 October, enligt Tunelds Geografie. Stadens numer bland Rikets Städer är 51. Staden utgör jämte Soknarne Härened och Hofby et Regalt Pastorat, som innehåller 42.6 Mantal och år 1810 hade en Folkmängd af 2461 personer.

Lidsta, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Fögderiet Rekarne, är Annex til Gilberga Pastorat, håller i widd 0.42 qvadr. mil, samt innefattar 26.2 Mantal. Marken är nästan öweralt ojämn och stenbunden. Jordmånen är lerblandad, bestående på många ställen af dragjord. Några hemman äga ymnigt skog. År 1810 war Folkmängden 737. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Wingsleör, Wargarn och Söder-Eka.

Lidö, en Sätesgård uti Wätö Sokn i Upland, belägen på en tämeligen ansenlig ö i skärgården af samma namn, wid Norrländska segelleden, äger 12 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, hjelpelig skog af gran och löfträn, förswarlig mangårdsbyggning af trä, med en stor trägård.

Lie, en Gård uti Hovi Sokn uti Smålänens Amt i Norge, hwarwid et tegelbruk är anlagt, uti hwars ugn brännas 6000 stycken taksten och en myckenhet mursten på 4 dygn.

Lie, en ansenlig och wälbygd

Gård uti Sillejords Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Liedal, en wacker och wäl bebodd Dalsträckning uti Voldens Pastorat i Norge. Härwid ligger et ganska högt och brant bärg kalladt Liedals Horn, hwilket är landkänning för sjöfarande.

Lien, en Gård uti Läsöe Sokn uti Gudbrandsdalen i Norge, håller Hästmarknad den 24 Junii.

Lienshyttan, et Järnmanufacturwärk uti Skinskattebergs Sokn i Wästmanland, med 200 skeppund knipp- och spiksmide hörer til Riddarhytte Kopparwärk i samma Sokn.

Lier, et Pastorat och Tingslag uti Budskeruds Amt i Norge, består af 3 Soknar: Frogner, Moderförsamling, samt Tranbye och Sylling, Annexer. Här finnas öweralt goda skogar i synnerhet af furu och gran, som hugges dels til sågtimmer för 8 sågwärk, dels til kol för Dikkemarkiska Järnwärket. År 1801 war Folkmängden 3970. Tingsstället är Gården Reenskoug.

Lievåg, en bugt af Storfjorden uti Hareid Sokn uti Romsdals Amt i Norge. Här höll Håkan Jarl, et stort Sjöslag med Jomsvikingarne år 994, hwaruti han segrade.

Liljedal, en Glasfabrik uti Eds Sokn i Wärmeland.

Liljeholmen, et bekant Wärdshus uti Brännkyrka Sokn i Södermanland, nära Stockholm.

Liljeholmen, en Sätesgård uti Östergötland.

Liljenbergsfors, et Järnmanufacturwärk uti Ryr Sokn i Dalsland, äger 300 skeppund Manufactursmide. På den därtil höriga Gården Wågsäter är öwer 30 tunnors utsäde, samt god skog.

Liljendal, et Järnwärk beläget uti råskilnaden mellan Äppelbo Sokn i Dalarne och