Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/434

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LIL
LIL 423

Rämmens Sokn i Wärmeland, hörer til den sednare Soknen. Det har 1 stångjärnshammare och 3 knipphamrar samt hjelpelig skog.

Liljestad, en Sätesgård uti Skönberga Sokn i Östergötland, består af 2.3 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, ansenligt höbol, nödtorftigt mulbete, litet skog, något fiske, samt wacker åbyggnad af trä.

Lillaryd, en Sätesgård uti Göteryd Sokn i Småland.

Lille-Elvedalen, en Sokn, är Annex til Tönsäts Pastorat uti Hedemarkens Amt i Norge. Här är en smälthytta til Foldalens Kopparwärk.

Lille-Hammer, en Sokn, är Annex til Fåbergs Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge

Lille-Herret, en Sokn, är Annex til Hitterdals Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge. I Soknen äro goda Gårdar och sköna skogar, och Bönderne äro i allmänhet förmögne.

Lillesund, en ansenlig Lastageplats mellan Arendal och Kristiansand uti Nedenäs Amt i Norge.

Lillfors, et Järnwärk uti Kroppa Sokn i Wärmeland, har 2 härdar, hörer til ägaren af Storfors Järnwärk, inberäknas under dess stångjärnssmide och nyttjar samma stämpel.

Lillherrdal, en Sokn i Härjedalen, är Annex til Swegs Pastorat, samt innehåller 20 Mantal. Soknen utgör til större delen en Dalsträckning omkring Härjeån. Marken är ojämn och bärgaktig, samt uppfylld af sjöar, kärr och mossar. På skog är icke brist. År 1810 war Folkmängden 741. Kyrkan är belägen 3 mil från Moderkyrkan.

Lillhärad, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Tuhundra Härad, håller i widd 0.42 qvadr. mil, samt innefattar 11.3 Mantal. Bärg finnas, dock

obetydliga, på skogsmarken omkring Nederwi äng något högre; för öfrigt är marken sidländt och wattusjuk, med några mindre backar här och där i gärdena. Rådande jordmånen är den så kallade skogsjord, som synes innehålla moblandad mylla, dock närmast landswägen genom Soknen något lera. Skog finnes tilräckeligt, äwen til afsalu. Utsädet är 180 à 190 tunnor. År 1810 war Folkmängden 512. Kyrkan är belägen under 59 gr. 39 min. Polhöjd; 1.1 mil från Wästerås. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Slagårda.

Lillkyrka, et Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, består af 2 Soknar: Lillkyrka, Moderkyrka, och Boglösa, Annex, håller i widd 0.46 qvadr. mil, samt innefattar 70 Mantal. Marken i detta Pastorat är i det mästa jämn. Jordmånen består af lera och märgel. År 1810 war Folkmängden 1130. — Lillkyrka Sokn håller i widd 0.16 qvadrat mil, samt består af 17 Mantal. År 1810 war Folkmängden 377. Kyrkan är belägen under 59 gr. 34 min. Polhöjd; 4 mil från Upsala. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Eke och Wärnsta.

Lillkyrka, et Consistorielt Pastorat i Nerike och Glanshammars Härad, består af 2 Soknar: Lillkyrka, Moderförsamling, och Ödeby, Annex, samt innefattar 42.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1296. — Lillkyrka Sokn består af 31.5 Mantal. Marken är uti den delen, som gränsar til sjön Hjelmaren, jämn; men åt norden där den til en del ingår i skogen Käglan upfylld af kärr och mossar, samt skogrik. Rådande jordmånen är lera, som likwäl täflar med så kallad lättjord. Norra delen har ymnighet af skog, äwenså några hemman i östra