Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/466

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LÄD
LÄN 455

och det kringliggande landet. Godset blef år 1810 af Kronan bortarrenderat på 50 år.

Läderbro, et Regalt Pastorat på Gottland uti norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Läderbro, Moderförsamling, och Helwig, Annex, är Praebende åt Biskopen på Gottland, samt innehåller 39.1 Mantal. Utsädet är 800 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1145. — Läderbro Sokn innehåller 29.1 Mantal. Marken är ungefär til hälften bärgaktig, och til andra hälften jämn och fruktbar. Rådande jordmånen är lera. Af skog har Soknen mer än hjelpeligt förråd, så at årligen därmed driwes handel wid närbelägne hamnar. Utsädet stiger til 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 793. Kyrkan är belägen under 57 gr. 48 min. Polhöjd; 3.3 mil från Wisby. Den betydligaste Gården i Soknen heter Taxsten. I Soknen finnas 3 Kalkbruk: Wadsta, Hunstäde och Barlåst, hwaraf de bägge förre äro belägna på Soknens wästra strand wid Kapellshamnen, samt äro betydligare än det tredje som ligger på östra stranden wid Slitö hamn.

Lägerholm, en Sätesgård i Wästergötland.

Läggewi, en Sätesgård uti Fliseryd Sokn i Småland. Därwid är anlagd en Krutfabrik.

Lämnån, et Järnwärk uti Källmo Sokn i Östergötland, äger 1 Stångjärnshammare, tilräckelig skog, behöflig åbyggnad för Bruksbetjäning och Arbetarne.

Ländsö, en Sätesgård i Upland.

Länghem, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län, Göteborgs Stift och Kinds Härad, består af 4 Soknar: Länghem, Moderförsamling, Månstad, Dannike och Åsarp, Annexer, samt innefattar 57.6

Mantal. Marken i detta Pastorat är mera jämn än bärgaktig, med kärr, stora mossar och ljungbewuxna kullar. Rådande jordmånen är sand blandad med svartmylla; få hemman hawa lerblandad jord; men de fläste så kallad bärgsyra och örbackar, hwarpå wäxer litet och mindre kärnfull säd, häldst jorden på de fläste bondhemman aldrig trädes, utan gödslad hwart tredje eller fjärde år, besås årligen med wårsäde, hwaraf det mästa är hafra. Utsädet är circa 910 tunnor af alla slag, hwaraf i medelmåttiga år skördas omkring tredje kornet. Potätersplanteringen har på 20 år ökats och lämnar efter ortens beskaffenhet omkring sjette kornet i afkastning. År 1805 war Folkmängden 2176. — Länghem Sokn består af 27.2 Mantal. Med undantag af de skogar, som höra til Sätesgårdarne Torpa och Hofsnäs, är här brist på skog til byggnadswirke, och på många ställen til nödig gärdsel och wedbrand. Här finnes ej annan skog än furu och gran, sällsamt är at se någon betydlig löfskog. Utsädet är omkring 400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1051. Kyrkan är belägen under 57 gr. 36 min. Polhöjd; 9.8 mil från Wänersborg. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Torpa och Hofsnäs.

Längjum, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Laske Härad, är Annex til Larfs Pastorat, samt innehåller 24.4 Mantal. Marken är jämn. Jordmånen består af lera. På skog är brist. Utsädet är: wete 2 tunnor, råg 22, korn 54, blandsäd 160, hafra 130, ärter 6 tunnor. År 1810 war Folkmängden 481. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Länna, en berustad Sätesgård uti Almunge Sokn i Upland, består af 4 Mantal,