Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/467

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
456 LÄN
LÄR

sammanslagen med Marma 3 Mantal, äga gemensamt 35 tunnors utsäde, 200 lass hö, tilräckelig skog til behowet, stor och gammal åbyggnad af trä, med en tämeligen god trägård, husbehofs wattuqvarn med 1 par stenar.

Länna, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Åkers Skeppslag, består af 2 Soknar: Länna, Moderförsamling, och Blidö, Annex, håller i widd 1.5 qv. mil, samt innefattar 107 Mantal. Pastoratet består dels af fast land, dels af en widsträckt skärgård, innefattande en myckenhet öar och holmar, som sträcka sig flera mil ut i hawet. Utsädet är circa 750 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2308. Uti den härwarande skärgården idkas ymnigt fiskeri, i synnerhet af strömming. — Länna Sokn består jämwäl af fast land och öar. Marken är bärgaktig, och där den icke bliwit odlad, rik på mossar och kärr. Rådande jordmånen är på de fläste ställen sand och swartmylla, på en del äwen stark lera. Skogen är i allmänhet hjelpelig, blott et och annat hemman har däraf ymnigt. Utsädet stiger ej öwer 680 tunneland. År 1810 war Folkmängden 1569. Kyrkan är belägen under 59 gr. 41 min. Polhöjd; 4.5 mil från Stockholm. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Penningby.

Länna, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Åkers Härad, är Annex til Åkers Pastorat, håller i widd 0.85 qvadr. mil, samt innefattar 2.52 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1179. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Lännäs, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Nerike och Askers Härad, består af 41.5 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Jordmånen består til det mästa af fin sand, på några ställen blandad med grus, och på ganska få med lera.

Widsträckt skog finnes inom Soknen, hwilken likwäl i sednare tider bliwit mycket medtagen. Utsädet är 212 tunnor höstsäd och 162 dito wårsäd, tilsamman 372. Soknen ligger med en sträcka af 1.3 mil wid Hjelmaren, och äger dymedelst lägenhet at idka fördelaktigt fiske. År 1810 war Folkmängden 1447. Kyrkan är belägen under 59 grad. 9 min. Polhöjd; 2.4 mil från Örebro. Den betydligaste Gården i Soknen heter Segersjö.

Lärjeholm, en Sätesgård uti Ångered Sokn i Wästergötland, angenämt belägen wid Göta Älf, består af 5.5 Mantal, äger 40 à 50 tunnors utsäde af strid säd, i god mullblandad lera, som sammanlagt giwer tionde à tolfte kornet, och lämnar den bästa behållning af alla Herregårdar i Wätle Härad, godt höbol, gärdsleskog, til husbehof, wacker åbyggnad bestående af en huwudbyggning med flyglar, jämte en indrägtig trägård. [Dj 1]

Lärkesholm, en Sätesgård uti Örkeljunga Sokn i Skåne, angenämt belägen wid en sjö, består af 5 Mantal, äger mellan 20 och 30 tunnors utsäde, mellan 400 och 500 lass höbärgning, godt mulbete, ymnig skog af ek, bok och andra löfträn, prydlig åbyggnad af trä, bestående af en huwudbyggning med flyglar, behöflig trägård, 2 mjölqvarnar, 1 grynqwarn, 1 sågwärk, tilräckeligt fiske i några sjöar. Under Gården höra 5.1 Mantal Frälsehemman och torp. Denna Gård är utaf en af dess fordna ägare donerad åt et wisst antal fattige Ståndspersoner, hälften frälse och hälften ofrälse, som där njuta anständigt underhåll.

Läsebo, en Gård uti Hofmantorp Sokn i Småland, består af 2 Mantal, äger 30 à 40 tunnors utsäde i en jordmån af sandblandad swartmylla. Därtil hörer et Järnwärk med 50 skeppund stångjärnssmide, 1

Djurbergs tillägg:
  1. Här tillägges: Wid Gården är en wacker lustpark i Engelsk stil. [Rättelser, s. 1092]