Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/577

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
566 NÖT
ODA

Nöttja, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, är Annex til Annersta Pastorat, samt innehåller 22.6 Mantal. Marken är någorlunda jämn. Rådande jordmånen är sand med ansenlig swartmylla. På skog är total brist. Utsädet är 310 tunnor. År 1810 war Folkmängden 444. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.


O.

Obbamåla, en Sätesgård uti Algutsboda Sokn i Småland, består af 1 Mantal.

Oberga, en Sätesgård uti Linderås Sokn i Småland, består af 3 Mantal, äger öwer 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ingen barrskog, wacker ny åbyggnad af trä, med en trägård.

Oby, en Sätesgård uti Blädinge Sokn i Småland, består af 1 Mantal, med underlagde 3.75 Mantal Frälse, som sammantagne äga 69 tunnlands utsäde, magert höbol, godt förråd af skog. Mangårdsbyggnaden af trä, är ansenlig och prydlig.

Ockerö[ws 1], en Sokn i Bohusland på ön Hisingen, är Annex til Torslanda Pastorat, samt innehåller 12.2 Mantal. Soknen består af åtskilliga öar och holmar i skärgården. Marken är ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla, endast på få ställen lera. Skog finnes ingen. Utsädet är: råg 6 tunnor, korn 14, hafra 8, ärter och bönor 2, potäter 13 tunnor. Transjuderi och sillsalteri-wärken, som här warit, äro til större delen raserade, dock stå ännu 16 qwar. År 1805 war Folkmängden 1780. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Od, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län

och Gäsene Härad, innefattar 4 Soknar: Od, Moderförsamling, samt Öra, Alboga, Molla, Annexer, håller i widd 1.3 qv. mil, samt består af 63.4 Mantal. Utsädet är: råg 136 tunnor, korn 166, hafra 630, blandsäd 166, potäter 70 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1622. — Od Sokn håller i widd 0.32 qvadrat mil, samt består af 25.5 Mantal. Marken är ganska bärgaktig, samt upfylld med stora stenar. Jordmånen består mästadelen af sand. Skogen är tilräckelig til Soknens behof. Utsädet är: råg 52 tunnor, korn 70, hafra 250, potäter 38 tunnor. År 1805 war Folkmängden 647. Kyrkan är belägen under 57 grad. 56 min. Polhöjd; 6.5 mil från Wänersborg. Den betydligaste Gården heter Mollunga.

Odarslöf, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Igelösa Pastorat, håller i widd 0.14 qv. mil samt består af 26.2 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ingen. Utsädet är på 442 tunnland. År 1805 war Folkmängden 515. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Swenstorp.

Odde, eller Röen, en Sokn, är Annex til Slidre Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Odde, en Sokn, är Annex til Kindservigs Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Odde, et Tingslag uti Mandals Amt i Norge, består af 3 Soknar: Oddernäs, Tved och Vennesland, samt 5 Gårdar af Hövog Sokn. Tingsstället är Gården Lahelle.

Oddernäs, et Pastorat uti Mandals Amt i Norge, består af 4 Soknar: Oddernäs, Moderförsamling, samt Övreböe, Vennesland och Hegeland, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3063. Staden Kristiansand är belägen


Wikisource-not:
  1. Med all sannolikhet avses Öckerö.