Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/588

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
OSE
OTT 577

hälften är hårdwalls. På sjelwa Gårdens ägor finnes ej hög skog til eget behof, men de i flere Soknar underliggande skogshemman, och på Gårdens område inhägnade bokplanteringar lämna tilgång på skog, äwen til afsalu. Mangården har en wacker belägenhet wid Ringsjön och stora landswägen, samt widsträckt och angenäm utsigt til sjö, skog och fruktbara slätter. Han består af en prydlig huvudbyggning 2 wåningar hög, med 2 flygelbyggningar 1 wåning höga, samteligen grundmurade af tegel. Han omgiwes af breda canaler stensatta wid sidorna från botnen, hwaröwer äro bygde 2 stenbroar med walfbågar. Trägården är widsträckt och wacker, försedd med många fruktträn, samt et rymligt och prydligt lusthus. På ägorna finnas några torfmossar. Til Gården höra 1 mjölqwarn, 1 sågwärk, 18 Frälsehemman och 18 Torp.

Ose, en ansenlig Gård uti Örstens Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Osen, en Sokn, är Annex til Björnöers Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Oshult, en Sätesgård i Småland.

Oskarstad, en nyligen anlagd regulier Stad uti Arwika Sokn i Wärmeland, wid en wik af Glafsfjolen, kallad kyrkwiken, håller i widd 24 tunnland.[Dj 1]

Oslättfors, et Järnwärk uti Hille Sokn i Gästrikland, består af 2 hamrar, med 1300 skeppund stångjärnssmide.

Othem, et Consistorielt Pastorat på Gottland uti Norra Fögderiet på östra kusten, består af 2 Soknar: Othem, Moderförsamling, och Boge, Annex, håller i widd 0.7 qv. mil, samt består af 17.3 Mantal. Marken i detta Pastorat är mera bärgaktig än jämn. Rådande

jordmånen är ör. Skog finnes ymnigt, så at årligen en tämelig myckenhet deraf uti den närbelägna Slitö hamn kan afyttras. Utsädet är 400 tunnor. Med kalkbränneri driwes en stark rörelse. År 1810 war Folkmängden 711. — Othem Sokn håller i widd 0.38 qv. mil, samt består af 8.4 Mantal. Utsädet är 210 tunnor. År 1810 war Folkmängden 438. Uti Soknen ligger Slitöhamn och där bredewid 4 kalkugnar. Kyrkan är belägen under 57 gr. 46 min. Polhöjd; 3.6 mil från Wisby.

Otta, en ansenlig Å uti Gudbrandsdalen i Norge, faller uti älwen Louven.

Ottarp, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, håller i widd 0.22 qv. mil, samt består af 40.2 Mantal. Marken är til det mästa jämn, men betydliga dalar finnas utmed en genom Soknen rinnande Å och en större bäck. Rådande jordmånen består til det mästa af sandmylla. Skog finnes ingen, utom några parker och skogbewuxna ängar wid nedannämnde Sätesgårdar. Utsädet är öwerhuwud 30 tunnor på Mantalet. År 1805 war Folkmängden 802. Kyrkan är belägen under 55 gr. 58 min. Polhöjd; 4 mil från Malmö. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Belteberga och Wideröra,

Ottenby, en Kongs Ladugård på Öland uti Ås Sokn, består af 7.8 Mantal. Denna egendom är afstängd från det öfriga landet med en stenmur 5 alnar hög och 3 dito bred, hwilken sträcker sig twärs öwer landet 0.6 mil från den ena stranden til den andra och innesluter en särskild djurgård, bestående endast af löfskog och ägande en ansenlig samling af hjortar. Mangården är wälbygd, bestående af en huwudbyggning

Djurbergs rättelser och tillägg:
  1. Staden håller i widd 46 tunnland. År 1815 war Folkmängden 125. Staden är belägen under 59 gr. 40 min. Polhöjd; 6.4 mil från Carlstad, och 41 mil från Stockholm. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]
N n