Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/587

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
576 ORR
ORT

Orreholm, en Krono-Sätesgård uti Skörstorp Sokn i Wästergötland, är boställe för Öwersten wid Wästgöta Regimente, består af 3 Mantal, äger 80 tunnors utsäde, höbol til 400 stackar, 12 à 14 lisp:d på hwarje. Åbyggnaden är gammal, men i godt stånd underhållen. Jordmånen är sandblandad swartmylla, dock utan mycken klapersten.

Orrenäs, en Frälsegård uti Ödeshög Sokn i Östergötland, består af 1.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, lider brist på skog, har 2 mangårdsbyggningar af trä, med en ansenlig trägård.

Orrenäs, en Sätesgård uti Hälleberga Sokn i Småland.

Orrewalla, en Gård uti Lawa Sokn i Wästergötland, är Majors-boställe wid Adelsfanan, består af 1 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, höbol til 100 stackar, ingen skog, mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Orsa, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Dalarne och Fögderiet Åwansiljan, håller i widd 21.2 qvadrat mil, samt består af 49 Mantal. Marken är i allmänhet bärgaktig, samt upfyld af sjöar, träsk och mossar. Den största sjön heter Orsasjön, 0.32 qv. mil. Rådande jordmånen är sandmylla blandad med någon klapur eller med kalksten. Här finnas stora slipstensbrott, hwarifrån slipstenar tagas, som säljas nästan kring hela Riket. Wid slipstens-brotten finnes bolus, eller rödlera. Slipstenen är af twäggehanda slag; den ena är grå och mindre klyftig, samt swårare at arbeta; men den andra är rödaktig och rättkluwen, samt lätt at arbeta. Gruworna äro nära 40 til antalet. I Soknen finnas ock blå brynstenar samt petrificater. Utsädet som mäst består af korn, är 1250 tunnor. Skogen ymnig och widsträckt, men mogen och til

kolning tjänlig måste hämtas på 0.5 à 1 mils afstånd från byarne. År 1810 war Folkmängden 3846. Kyrkan är belägen wid Orsasjön under 61 grad. 7 min. Polhöjd; 8.5 mil från Falun. Uti Soknen ligger et Kapell kalladt Skatunge, Järnwärket Fredshammar, samt Bäcka masugn. Wid denna är en wacker mangårdsbyggnad i behageligt läge wid Orsasjön. I nordligaste delen af Soknen wid gränsen til Härjedalen bo åtskilliga Finska hushåll, hwilka hawa 3 à 4 mil til Swegs kyrka i Härjedalen, men 10 à 12 mil til Orsa kyrka, och njuta därföre all prästerlig betjäning från Sweg och Lillherrdal, emot någon årlig afgift.

Ortala, et Järnwärk uti Wäddö Sokn i Upland, består af 1 hammare med 2 härdar, samt har 800 skeppund stångjärnssmide.[Dj 1]

Orten, et ansenligt Fiskeläge uti Romsdals Amt i Norge. Här fångas torsk i stor mängd, wårtiden.

Os, et Järnwärk uti Gällaryd Sokn i Småland, beläget wid utloppet utur sjön Koseken, består af 1 masugn, 1 stångjärnshammare med 2 härdar, och 1 manufactur-wärk, äger 200 skeppunds smide, hjelpelig skog til kolning, tämeligen wacker åbyggnad af trä.

Osaby, en Sätesgård uti Tofta Sokn i Småland.

Osberg, en Sätesgård uti Kånna Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde, skog til husbehof, wacker åbyggnad.

Osby, en Pappersfabrik uti Skatelöf Sokn i Småland.

Osbyholm, eller Ousbyholm, en Sätesgård uti Hörby Sokn i Skåne, består af 3 Mantal, äger 50 tunnors utsäde i flere med dubbla stengärdesgårdar inhägnade åkergärden, hwaraf en tredjedel hwarje år trädes. Ängen ger 400 til 500 lass hö, hwaraf

Djurbergs tillägg:
  1. Til wärkets drift finnes ingen egen skog. Därunder lyder 0.66 Mantal skatte. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]