Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/620

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
ROG
ROG 699

Rådande jordmånen är sandmylla, mindst lera. Af skog finnes litet. Utsädet är 7 à 8 tunnors höst- och 17 à 18 tunnors wår-utsäde. År 1810 war Folkmängden 897. Kyrkan är belägen under 57 grad. 43 min. Polhöjd; 1 mil från Jönköping. Den betydligaste Gården heter Riddersberg.

Rogen, en Sokn, är Annex, til Slidre Pastorat uti Landskapet Valders i Norge.

Roggärd, en Sokn i Dalsland, och Walbo Härad, är Annex til Högsäters Pastorat, samt innehåller 8.7 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Sand är den härskande jordarten. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 430 tunnor. År 1805 war Folkmängden 483. Kyrkan är belägen 1.3 mil från Moderkyrkan.

Roglanda, et Järnwärk uti Nyed Sokn i Wärmeland, äger 700 skeppund stångjärnssmide.

Rogne, en ansenlig Gård uti Haram Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Rogslösa, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Dals Härad, beläget mellan sjöarne Wettern och Tåkern, består af 2 Soknar: Rogslösa, Moderförsamling, och Wäwersunda, Annex, håller i widd 0.36 qvadr. mil, utom andelen i Wettern och Tåken, samt består af 55.2 oförmedlade eller 37.2 förmedlade Mantal. Utsäder är 1000 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1064. — Rogslösa Sokn håller i widd 0.2 qvadrat mil, samt består af 38.25 oförmedlade eller 26.75 förmedlade Mantal. Marken är jämn, likwäl med omskiftande höjder och dälder. De förre, som til det mästa äwen äro odlade, består af örig eller grusig jordmån, och äro betäckte af så kallade kumlar eller ättekullar, med sina resta eller i ring

lagda stenar: de sednare eller dälderne består af djupare god matjord på ler- och sandbotn. En del af Kronoparken Omberg ligger inom denna Sokns rågång. Såsom slättland lider Soknen mycken brist på skog, hwilken til wedbrand, hägn och stägn, utom den lilla tildelning däraf, som wissa hemman enligt Kongl. Resolution erhålla i Ombergs Kronopark emot betalning, måste med mycken möda från angränsande skogsbygd anskaffas. Utsädet är 750 tunnor, hwaraf det mästa wårsäd. År 1810 war Folkmängden 763. Kyrkan är belägen under 58 grad. 24 min. Polhöjd; 4.6 mil från Linköping. Et uråldrigt godt kalkstensbrott finnes på Wästerlösa Häradshöfdinge-boställes ägor, som nu för Göta Canal-bolags räkning bearbetas. Mycket sten hugges och slipas til hwarjehanda behof och den mindre dugliga anwändes til kalkbränning.

Rogsta, et Consistorielt Pastorat i Hälsingland och Norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Rogsta, Moderförsamling, och Ilsbo, Annex, håller i widd 2.64 qv. mil, samt innefattar 45 Mantal. Utsädet är 350 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1415. — Rogsta Sokn är belägen wid hawet, håller i widd 2.2 qv. mil, samt innefattar 37 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig; dock finnes här några slätter, och där är jordmånen sandblandad lera. Skog finnes hjelpeligt. En betydlig del af Soknen består af en ansenlig halfö, kallad Hornslandet, hwilken håller i längd 1.2 och i största bredd 0.6 mil. Åtskilliga fjärdar skära sig långt in i landet och i dem idkas fördelaktigt strömmingsfiske. Utsädet är 276 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1037. Kyrkan är belägen under 61 gr. 47 min. Polhöjd; 11.8 mil från Gefle.

P p