Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/646

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
SAM
SAN 635

gammal Sätesbyggning, de öfrige husen nybygde, en liten wacker trägård.

Samswik, en Sätesgård i Småland.

Samuelsås, en Sätesgård i Södermanland.

Sand, en Lastageplats under Dröbaks Tulldistrikt uti Aggershus Amt i Norge.

Sand, en Sokn och Pastorat uti Senjens Fögderi uti Finmarkens Amt i Norge, består blott af öar. Inbyggarnes endaste näring är fiskeri. År 1801 war Folkmängden 653.

Sand, en Sokn, är Annex til Jelsöe Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Sand, en Sokn, är Annex til Ströms Pastorat uti Hedemarken i Norge.

Sanda, et Consistorielt Pastorat på Gottland i Södra Fögderiet, innefattar 3 Soknar: Sanda, Moderförsamling, Mästerby och Wästergarn, Annexer, samt består af 40 Mantal. Uti detta Pastorat är Marken til det mästa jämn. Rådande jordmånen i Sanda Sokn är sand och sandmylla; i Mästerby mycken sandjord, men wäl så mycken god mylla med ymsom sand- och lerbotn. Några hemman hawa til det mästa grund lera på flushäll, det wil säga, et mer och mindre tjockt lager af lösa och från hwarannan skiljde kalkhällar, som ligga några få tum under jorden, och göra at den snart uttorkas; i Wästergarn sand. Skogstilgången är ringa; många hawa ej til husbehof, besynnerligen Wästergarns Soknemän. Utsädet är 780 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1075. — Sanda Sokn består af 20.2 Mantal. Utsädet är 470 tunnor. År 1810 war Folkmängden 574. Kyrkan är belägen under 57 gr. 26 min. Polhöjd; 2.4 mil från Wisby.

Sandboe, en betydlig och wälbygd Gård uti Sel Sokn uti Våge Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge. Til Gården hörer godt fiske i älwen Lougen.

Sandby, et Consistorielt Pastorat på Öland, i Södra Fögderiet, innefattar 2 Soknar: Sandby, Moderförsamling, och Gårby, Annex, samt består af 34.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 874. — Sandby Sokn består af 20 Mantal. År 1810 war Folkmängden 497.

Sandby, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, är Annex til Stoby Pastorat, samt består af 11 Mantal. Soknen utgöres af 3 byar: Sandby, har sandblandad åker och någon skog; Aska har sandblandad och stenbunden åker, ingen skog. Ramseröd har jämn, sandig och mager åker, mindre godt höbol och någon skog. År 1805 war Soknens Folkmängd 535. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan. Här finnes et Ryttmästar-Boställe kalladt Sandby Kongsgård, som äger stor mangårdsbyggnad af sten, ladugården af trä, och någon skog. Äwen finnas här 2 Pappersfabriker och 3 mjölqwarnar.

Sandby, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Hardeberga Pastorat, samt består af 22.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är sand. Den skog som finnes är obetydlig. Utsädet är 800 tunnor. År 1805 war Folkmängden 877. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Flyinge.

Sandbro, en Sätesgård uti Björklinge Sokn i Upland, består af 5.5 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, wacker trägård.

Sande, en Sokn i Bohusland och Sunnerwikens Fögderi,