Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/645

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
634 SAL
SAL

af 35.8 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ingen. Utsädet är 700 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1025. Kyrkan är belägen under 55 gr. 50 min. Polhöjd; 2.8 mil från Malmö. Den betydligaste Gården heter Ellinge.

Sallerup, (Östra) et Regalt Pastorat i Skåne och Malmö Län, innefattar 2 Soknar: Sallerup, Moderförsamling, belägen i Frosta Härad, och Långaröd, Annex i Färs Härad, samt består af 44 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1635. — Östra Sallerup, Sokn består af 24 Mantal. Marken är ojämn och mycket stenig. Rådande jordmånen är swartmylla, med röd grusbotn. En del af Soknen har hjelpelig skog, den öfriga delen har ganska liten. Utsädet är 190 tunnor. År 1805 war Folkmängden 930. Kyrkan är belägen under 55 grad. 48 min. Polhöjd; 5 mil från Malmö.

Sallerup, en Gård i förenämnde Sokn, är Boställe åt en Compagnie-Chef wid Södra Skånska Cavalleri-Regimentet, äger 25 à 30 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, wacker mangårdsbyggnad af sten.

Salnecke, en berustad Sätesgård uti Gryta Sokn i Upland, består af 4 Mantal, äger 55 tunnors utsäde, höbol til 195 parlass, liten skog i hagarne til gärdsel, men är eljes skoglöst. Sätesbyggningen af sten, är gammal, därwid en trägård.

Salshult, en Sätesgård i Småland.

Salsta, en Sätesgård uti Tensta Sokn i Upland, äger öwer 30 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, betesmark och skog. Mangården består af et ansenligt, stort, gammalt men prydligt stenhus, 3 wåningar högt, med kyrka i tredje wåningen.

Salta, en berustad Sätesgård uti Teda Sokn i Upland, i sambruk med Enberga Skattehemman, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 120 lass, hjelpelig skog, obetydlig åbyggnad af trä, med en trägård.

Saltdalen, en Sokn och Pastorat uti Saltens Fögderi uti Nordlands Amt i Norge, är belägen på bägge sidor om en ansenlig fjärd, kallad Saltens Fjord. År 1801 war Folkmängden 962.

Salten, et Fögderi, Prosteri och Häradshöfdingdöme uti Nordlands Amt i Norge, beläget mellan hawet och fjäldryggen. Detta distrikt anses at wara det wackraste i Nordland. Oaktadt det ligger norr om Polcirkelen och sträcker sig ända til 68 grad. 30 min. Polhöjd, så äro dock här goda sädesåkrar, och skön gräswäxt; jämwäl ypperligt fiskeri af sill, torsk och annan slags fisk, som i myckenhet föres til Bergen. Distriktet innefattar 9 Pastorat, som bestå af 14 Soknar: Följande förtekning wisar dessa Pastorat med den Folkmängd som hwarje af dem hade år 1801.

Pastorat. Folkmängd.
Bodöe 2136.
Rörstad 2195.
Skierstad 2367.
Gilleskål 2274.
Saltdalen 962.
Stegen 1675.
Hammeröen 1413.
Lödingen 2257.
Ofoten 1815.
  Summa 18074.

Samnanger, en Sokn, är Annex til Öns Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Samsala, en Järngruwa uti Halsbergs Sokn i Nerike, innehåller god malm.

Samseryd, en Sätesgård uti Hestra Sokn i Småland, består af 2 Mantal, förmedlade til 0.75, äger godt höbol, brist på skog,