Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/903

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
892 VAL
WAL

mindre en sådan frost skulle öwergå hela landet. Hö bärgas icke allenast til en del i myckenhet, utan jämwäl af et kraftigt slag på Hemjorden; dessutom har man många Fjäldängar, som likaledes giwa godt hö. Med denna Höbärgning och med tilhjelp af Löfskogarne samt Gran- och Furubark underhåller almogen en ansenlig mängd boskap. Dess förnämsta näringsmedel är således boskapsskötsel, samt afkomman däraf, såsom Smör, Ost, Talg, Hudar och Skinn. Skogen lämnar ock god näring, medelst timmerhygge. Allt detta, så wäl som fogelwildt afsättes i Kristiania. Detta District, jämte Pastoraten Biri och Land utgör et fögderi, samt jämte Distriktet Toten, som består af 2 Pastorat: Toten och Vardal, et Prosteri, hwilket således innehåller 7 Pastorat, innefattande 23 Soknar.

Valdberg, en Sokn är Annex til Borge Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Waldshult, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Mo Härad, är Annex til Stengårdshults Pastorat, samt består af 4.7 Mantal. Marken och jordmånen äro af lika beskaffenhet som i Stengårdshult Sokn. Af Barrskog finnes ymnigt. Utsädet, mästadelen Hafra, är omkring 100 tunnor på wid pass 50 tunneland. År 1810 war Folkmängden 183. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Valestrand, en Sokn är Annex til Storöens Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Walinge, et Regalt Pastorat i Halland, och Himle Härad, innefattar 4 Soknar: Walinge, Moderförsamling, Skellinge, Nöslinge och Stammared, Annexer, samt består af 101 Mantal. Utsädet är 730 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1892. — Walinge Sokn består af 38 Mantal.

Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sand och lera. Skog finnes ingen. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 685. Kyrkan är belägen under 57 grad. 12 min Polhöjd; 6 mil från Halmstad.

Walkebo, et Härad i Östergötland, innefattar 6 Soknar: Leberg, Rappesta, Sjögesta, Wikingsta, Gamla Kil, Nya Kil, samt en del af Ulrika.

Wall, et Consistorielt Pastorat på Gottland, i Södra Fögeriet, innefattar 2 Soknar: Wall, Moderförsamling och Hogren, Annex, samt består af 24.6 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 540 tunneland. År 1810 war Folkmängden 462. — Wall Sokn består af 12.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 212. Kyrkan är belägen under 57 grad. 31 min. Polhöjd; 1.4 mil från Wisby.

Walla, en Sätesgård uti Wårfru Sokn i Upland, består af 2 Mantal, äger 50 tunnland öpen jord, höbärgning af 60 à 70 lass, litet bete, men utmärkt mustigt, ingen skog, nästan ingen utmark, mangårdsbyggningar af trä, huwudbyggningen lämpelig för et mindre hushåll.

Walla, en Sätesgård uti Swanshals Sokn i Östergötland, består af 1.2 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, nödtorftigt höbol, tilräckelig mulbete, 6 underliggande Torp.

Walla, en Sätesgård uti Rök Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger nära 40 tunnors utsäde, til det mästa i lerjord, ringa höbol, lider brist på skog. Mangårdsbyggnaden af trä är medelmåttig, äwensom trägården.

Walla, et Härad i Wästergötland och Mariestads Län, innefattar 9 Soknar: Wing, Skärf, Stenum, Warnhem, Eggby, Istrum, Öglunda, Häggum, Bolum.