Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/904

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WAL
WAL 893

Walla, en Sokn i Bohusland på Ön Tjörn, är Annex til Stenkyrka Pastorat, samt består af 52 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet finnes anförd wid Artikeln Tjörn. Utsädet är 730 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1426. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Wallby, en berustad Sätesgård uti Erentuna Sokn i Upland, består af 1.5 Mantal, hwaraf 1 är Säteri och 0.5 Frälse, äger 25 tunnors utsäde, hjelpligt höbol, brist på skog, medelmåttig mangårdsbyggnad af trä.

Wallby, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, wid Mälaren, håller i widd 0.42 qv. mil, samt består af 36.6 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. En mindre del af Soknen äger hjelpelig skog, den större delen lider brist därå. Utsädet är 616 tunnor. År 1810 war Folkmängden 771. Kyrkan är belägen under 59 grad. 33 min. Polhöjd; 4.3 mil från Upsala. Den betydligaste Gården heter Österby.

Wallby, en Herregård uti Rimbo Sokn i Upland, äger öwer 20 tunnors utsäde, något swagt höbol, hjelpelig skog, åbyggnad af trä för gårdens statfolk.

Wallby, et Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Fögderiet Rekarne, innefattar 2 Soknar: Wallby, Moderförsamling och Hammarby, Annex, håller i widd 0.37 qv. mil, samt består af 34.5 Mantal. Marken är til det mästa jämn, til någon del genombruten af stenbundna backar, särdeles i Hammarby Sokn. På slätten består jordmånen af lera, mot höjderne af sand. Utom några Hemman lider Pastoratet fullkomlig skogsbrist. Utsädet

är 540 tunnor. År 1810 war Folkmängden 864. — Wallby Sokn består af 24.5 Mantal. Utsädet är 372 tunnor. År 1810 war Folkmängden 538. Kyrkan är belägen under 59 grad. 25 min. Polhöjd; 7.4 mil från Nyköping.

Wallby, en Sätesgård uti Skirö Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, swagt höbol, lider brist på skog. Husen i man- och ladugård äro förfallne, trägården i lägerwall.

Wallby, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Järesta Härad, innefattat 2 Soknar: Wallby, Moderförsamling och Bollshög, Annex, samt består af 28.3 Mantal. Utsädet är 750 tunnor. År 1805 war Folkmängden 854. — Wallby Sokn består af 18.5 Mantal. Slätmarken är mera sidländt än hög. Rådande jordmånen är swartmylla och sandgrus. Ingen skog finnes. Utsädet är 500 tunnor. År 1805 war Folkmängden 560. Kyrkan är belägen under 55 grad. 30 min. Polhöjd; 5.5 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Glimminge.

Valle, et Pastorat och Tingslag uti Råböydelauget i Norge, innefattar 3 Soknar: Valle eller Sätterdal, Moderförsamling, samt Hallestad eller Hyllestad och Byckle Annexer. År 1801 war Folkmängden 1508. Tingstället är Gården Qvestad.

Walleberga, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, är Annex til Ingelstorps Pastorat, samt består af 23.6 Mantal. Soknen utgöres af Byarne Walleberga och Fröslöf, samt Fiskeläget Kåseberga. Markens och jordmånens beskaffenhet är anförd wid Artikeln Ingelstorp. Til Walleberga By finnes föga tårfjord och til Fröslöf ingen. Utsädet är något öwer 600 tunnor. År 1805 war