Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/914

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WAS
WAX 903

Wassända, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Wäne Härad, är Annex til Wänersborgs Pastorat, samt består af 11.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 630. Soknen förrättar sin Gudstjenst uti Stadskyrkan i Wänersborg.

Watebo, et Järnwärk uti Folkärna Sokn i Dalarne, äger 131 skeppund stångjärnssmide.

Watholma, en Sätesgård uti Lena Sokn i Upland, äger 30 tunnors utsäde, prydlig mangårdsbyggnad af trä. Därmed är förbundet et järnwärk af samma namn, som består af 1 hammare, idkar Vallon-Smide och tilwärkar 1400 skeppund stångjärn. Til wärkets drift finnes hjelpelig skog.

Vatne, en Sokn är Annex til Borgunds Pastorat uti Romsdals Amt i Norge. Större delen af Soknen består af fast land och mindre delen af öar. Säd wäxer ej allenast til inbyggarnes behof, utan jämwäl til afsalu. Fiske är et wigtigt näringsfång. Hälleflundror, Långor och Sey fångas i Hawet, samt något Lax och Sill i Fjärdarne. År 1752 war Folkmängden 710.

Vattenås, et Kapell, hörande til Sigdals Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Waxholm, en Köping, i allmänhet ansedd såsom stad, i Upland, Stockholms Län och Wärmdö skeppslag, belägen under 59 gr. 24 min. Polhöjd; 2.5 mil sjöwägen från Stockholm, wid inloppet från Östersjön til Stockholm; håller i omkrets 800 famnar och i widd 32 tunnland. Han är nästan rund til skapnaden, til större delen regulier, med 2 raka långgator och 4 raka twärgator, utom några gränder som befinnas uti den backigare delen af staden. Gårdarne äro mellan 170 och 180. Fyra små wikar skära sig in i

staden, hwilka formera äwen så många hamnar, däraf Norrhamnen är den största; den sträcker sig 66 famnar i längd. År 1810 war Hushållens antal 212 och Folkmängden steg til 987, däraf 474 woro mankön och 513 qwinkön. Inbyggarne nära sig förnämligast af fiskeri, i synnerhet fångas här en art strömming som kallas Wasbuk. Stadens åkerjord utgör 24 tunnland. År 1810 underhöllos 12 hästar och 22 kor.

Waxholm, en stark fästning på en holme gent emot förenämnde stad, förswarar inloppet til Stockholm. Tornet har 2 bombfria walf samt 3 omgångar af stora canoner, är jämwäl omgiwet med wallar och batterier. — På en nästgränsande Ö kallad Waxön är ock anlagt et stort Batteri, kalladt Norra Batteriet, hwilket förswarar inloppet mellan Waxön och Fästningen.

Waxala, se Waksala.

Waxäng, en Sätesgård i Södermanland.

Weberöd, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Wombs Pastorat, samt består af 20 Mantal. År 1805 war Folkmängden 952. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Wedbjörnby, en Sätesgård uti Nordals Härad i Dalsland.

Wedbo, et Distrikt och Fögderi i Småland och Jönköpings Län, innefattar 2 Härad: Norra och Södra Wedbo, håller i widd 18 qv. mil, samt består af 875 Mantal. Marken är tämeligen bärgaktig. De jämnare nägderne hawa bördig jordmån. På sjöar är icke brist; den största af dem är Sommen, hwilken endast gränsar til landet. Åkerjorden utgör 11930 tunnland. År 1805 war Folkmängden 24438. Samma år underhöllos 3185 Hästar, 4530 Oxar, 9830 Kor, 6300 Ungnöt, 15480 Får. — Norra