Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/913

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
902 WAR
WAR

delar besås, är tunnor Råg 200, Korn 30, Blandsäd 220, Hafra 30, Ärter 200, tilsamman 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 532. Kyrkan är belägen under 58 gr. 24 min. Polhöjd; 3.6 mil från Mariestad. — Där kyrkan är belägen har fordom stått et wackert kloster, hwilket i Konung Erik den fjortondes tid blef aldeles förstört; men 100 år därefter blef kyrkan ansenligt förnyad, och är nu ganska wacker. Därwid befinnes et prägtigt grafchor, tilhörigt Grefliga Slägten De la Gardie.

Warnum, en Sokn i Wärmeland och Ölme Härad, är Annex til Kristinehamns Pastorat, samt består af 38.8 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2077. Soknen förrättar sin gudstjänst uti Kristinehams Kyrka. I Soknen finnas 4 Järnwärk: Älfsbro, Niclasdam, Spjutbäck och Wassgårda, hwilkas stångjärnssmide utgör tilsamman 2785 skeppund.

Warnum, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Ås Härad, är Annex til Rångedala Pastorat, samt består af 15.8 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Rådande jordmånen är sand. För närwarande finnes hjelpelig skog. Utsädet är 190 tunnor. År 1805 war Folkmängden 346. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Ågården.

Warpnäs, en By och Marknadsplats uti Nor Sokn i Wärmeland, håller Mormässodagen Oxmarknad.

Warsta, en Sätesgård i Södermanland.

Vartey, en Sokn, är Annex til Tunöe Pastorat uti Smålänenes Amt i Norge.

Wartofta, et Härad i Wästergötland, och Mariestads Län, innefattar 1 Stad Falköping, samt 36 Soknar: Falköping, Luttra, Åsled, Mularp, Tiarp, Slöta,

Karleby, Kälvene, Hångsdala, Gerum, Skörstorp, Walsta, Kymbo, Suntak, Wettak, Dimbo, Ottrava, Warf, Kongslena, Hömb, Aklinga, Agnetorp, Bältak, Fröjered, Korsberga, Fridened, Daretorp, Walinge, Brandstorp, Sandhem, Nykyrka, Utwängstorp, Härja, Yllesta, Näs, Wistorp; större delarne af Åsaka, Habo, Bjurbäck, Smula; smärre delarna af Botnaryd, Kylingared, Åsarp. — Wartofta Prosteri innefattar 7 Pastorat: Slöta, Åsaka, Hångsdala, Walsta, Dimbo, Warf, Åsled.

Wartofta, en Sätesgård uti Åsaka Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal. Åkern, som besås hwart tredje år, besås med 20 à 25 tunnor Råg, 20 dito Korn, 40 dito Blandsäd och Hafra. Ängen giwer 500 lass Hö. Skog finnes aldeles ingen. Mangårdsbyggnaden består utaf 2 flyglar af trä, hwaraf den ena är ansenlig och prydlig. Trägården är wäl anlagd och ansenlig. En wacker allée af löfträn sträcker sig från Gården til landswägen. Gården har i äldsta tider warit et Upsala öde, och af den har häradet bekommit sit namn.

Wartorp, en Sätesgård uti Rotne Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger 36 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol för 40 nöt, 6 hästar, 40 får, hjelpelig skog til husbehof, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, trägård til husbehof.

Wasa, en Sätesgård uti Skeptuna Sokn i Upland, består af 3 Mantal, äger 35 tunnors utsäde i bördig åker, höbärgning til 90 lass, knapt bete och skog, ny huwudbyggning af trä om 2 wåningar, nyligen anlagd trägård.

Wasby, en Sätesgård i Södermanland.

Wassgårda, et Järnwärk uti Warnum Sokn i Wärmeland, äger 680 skeppund stångjärnssmide.