Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/931

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
920 WIK
WIK

Hemmansdelarne Swinabäck och Gödstorp, där den endast finnes, men den öfriga delen af Soknen, som består af Hemmansdelen Ry och Fiskeläget Wiken, saknar samma förmån. Utsädet är 106 tunnor. År 1805 war Folkmängden 584. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Wikingsta, på Kartan Wickensta kallad, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Walkebo Härad, består af 47 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är lera. De flästa hemman äro skoglösa och måste anskaffa denna nödwändighets wara på 2 mils afstånd. År 1810 war Folkmängden 971. Kyrkan är belägen under 58 gr. 22 min. Polhöjd; 2 mil från Linköping. De betydligaste Gårdarne heta Sköldsta, Sörsta, Nyble, Åsarp. Med Wikingsta är förenad Rakeryd Sokn, hwars kyrka är ödelagd, men Soknens namn bibehålles ännu i jordeboken och är där anteknad för 18.75 Mantal.

Wiklou, en Sokn på Gottland, Norra Fögderiet och Halla Ting, är Annex til Sjonhems Pastorat, samt består af 7.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 178. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Wikmanshyttan, et Järnwärk uti Hedmora Sokn i Dalarne, består af 1 hammare med 400 skeppund stångjärnssmide.

Wiksberg, en Sätesgård i Södermanland.

Wiksholm, en Sätesgård i Östergötland.

Wiksjö, en Sätesgård uti Järfälla Sokn i Upland, äger 20 tunnors utsäde, ymnig skog, tämeligen ansenlig mangårdsbyggning af trä, hjelpelig trägård.

Wiksjö, et Järnwärk uti Hamrånge Sokn i Gästrikland, äger 2 stångjärnshamrar, med 4 härdar, 2 knipphamrar, 1600

skeppund stångjärnssmide, hjelpelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad med en liten trägård, 1 skatte-tullqwarn.

Wiksjö, en Kapellsförsamling uti Stigsjö Sokn i Ångermanland. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmjulna. Utsädet stiger knapt til 100 tunnor. Soknen lider som oftast af frost. År 1810 war Folkmängden 622, det här belägna Järnwärket Wästanå inbegripet, men utom detsamma 445.

Wiksta, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Norunda Härad, håller i widd 6.54 qv. mil, samt består af 38.7 Mantal. Marken är tämeligen jämn och bördig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 900 tunnor. År 1810 war Folkmängden 837. Kyrkan är belägen under 60 gr. 6 min. Polhöjd; 2.3 mil från Upsala. Den betydligaste Gården heter Jällsta.

Wikö, en Kapellsförsamling på en ö i Skärgården utanför Södermanlands kusten, hörer til Wästerhaninge Pastorat.

Wilg, en Sätesgård uti Marks Härad i Wästergötland.

Wilhelmina, eller Wolgsjö, en Sokn och Regalt Pastorat i Lappland och Åsele Lappmark, belägen omkring öfra delen af Ångerman-älwen och Wojma ån. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sumpig bärgjord. Af löf- och granskog finnes ymnigare än tall. Utsädet är mellan 70 och 80 tunnor. År 1810 war Folkmängden 854. År 1805 underhöllos 64 hästar, 12 oxar, 200 kor, 50 ungnöt, 300 får. Kyrkan ligger wid Wojma ån 6 mil från Åsele kyrka.

Willand, et Härad i Skåne och Kristianstads Län, innefattar 1 Stad: Kristianstad, samt 17 Soknar: Nosaby, Fjelkinge, Nymö, Åhus, Rinkaby, Wiby, Ljungby, Gualöf, Ivetofta, Näsum,