Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/932

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WIL
WIL 921

Iwö, Kiaby, Österlöf, Oppmanna, Wånga, Fjelkesta, Råbelöf.

Willberga, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, håller i widd 0.26 qv. mil, samt består af 43.5 mantal. Marken är i det mästa jämn. Jordmånen är til mästa delen lera. Skog finnes ingen. Utsädet är 650 tunnor. År 1810 war Folkmängden 801. Kyrkan är belägen under 59 gr. 37 min. Polhöjd; 3.3 mil från Upsala. Den betydligaste Gården heter Högby.

Willie, et Regalt Pastorat i Skåne och Malmö Län, innefattar 2 Soknar: Willie, Moderförsamling, belägen i Ljunits, och Örsjö, Annex i Wemmenhögs Härad, samt består af 52 Mantal. Utsädet är 1500 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1527. — Willie Sokn består af 1077 Mantal.[ws 1] Marken är tämeligen jämn. Rådande jordmånen är lera, på några ställen skogslera och på andra ställen sandblandad. Skog finnes någon i norra delen af Soknen, men Sokneboarne, Rydsgårds Säteri undantaget, äga alsingen. Utsädet är 1000 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1077. Kyrkan är belägen under 56 gr. 30 min. Polhöjd; 4 mil från Malmö. Den betydligaste Gården heter Rydsgård.

Willingsberg, et Järnwärk uti Knista Sokn i Nerike, består af 2 hamrar med 5 härdar samt äger 1800 skeppund stångjärnssmide. Skogen är någorlunda hjelpelig. Åbyggnaden förswarlig.

Willåtinge, et Härad i Södermanland och Nyköpings Län, innefattar 8 Soknar: Dunker, Lilla Malm, Helgesta, Hyltinge, Ådala, Forsa, Mällösa, Flen; samt en del af Gryt.

Wilska, et Härad i Wästergötland och Mariestads Län, innefattar 9 Soknar: Klewa,

Ullened, Gökhem, Marka, Sörby, Floby, Götewed, Trewatna, Jäla.

Vilnäs, en Sokn, är Annex til Askewolds Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge.

Wilsta, en Sätesgård uti Kloster Sokn i Södermanland, består af 1 Mantal, i sambruk med Fröslunda, 1 Mantal skatte, hwilka tillamman äga öwer 20 tunnors utsäde, höbärgning til 250 à 280 lass, skog til alla förnödenheter, nödig åbyggnad af trä, trägård til husbehof, 7 torp.

Wilsta, et Regalt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad, innefattar 3 Soknar: Wilsta, Moderförsamling, Wåthult och Båreryd, Annexer, samt består af 76 Mantal. Utsädet är mellan 1400 och 1600 tunnor hafra, obetydligt råg och korn. År 1810 war Folkmängden 2143. — Wilsta Sokn består af 48.5 Mantal. Marken är ömsom bärgaktig, ömsom jämn. Rådande jordmånen är sandmylla. Skogen är i allmänhet hjelpelig; på några ställen ymnig. Utsädet är 900 à 1000 tunnor hafra, obetydligt råg och korn. År 1810 war Folkmängden 1378. Kyrkan är belägen under 57 gr. 12 min. Polhöjd; 7.3 mil från Jönköping. De betydligaste Gårdarne heta Sännås och Årnåsholm.

Wimmerby, en Stad i Småland, Kalmare Län och Sewede Härad, belägen på en Ås, nära til Ån Stång, 32 mil från Stockholm, 13.5 från Kalmar och 10 från Linköping, håller i längd 330 famnar, i största bredd 166, i omkrets 800 och i widd 24 tunnland. Större delen af Staden, som utgör wästra delen, har reguliera gator, men den östra hwaruti kyrkan är belägen, är icke så regulier. Gator ock gränder äro 10 til antalet, af hwilka 3 löpa efter längden af staden och 7 på twäran. År 1810 war Hushållens antal 205, och


Wikisource-not:
  1. Siffran är uppenbart orimlig; den är lika med invånarantalet. Utifrån uppgifterna om Örsjö socken bör siffran för Willie vara 34.5 mantal.