Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/940

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WIS
WIS 929

1810 war Folkmängden 1916. — Wislanda Sokn består af 33.4 Mantal. Marken är icke bärgaktig utan tämeligen jämn. Rådande jordmånen i Soknens wästra halfdel är swartmylla och jorden mycket stenbunden; där finnes ock hjelpelig skog. I Soknens östra halfdel, hwarest rådande jordmånen består af sand och fin mjelljord, är marken mera stenfri och några hemman lida brist på skog. Utsädet är 584 tunnor af wårråg, korn och hafra. År 1810 war Folkmängden 1170. Kyrkan är belägen under 56 gr. 49 min. Polhöjd; 2.4 mil från Wexiö.

Wisnum, et Härad i Wärmeland och Fögderiet Östersyslet, är beläget mellan Sjöarne Wänern och Skagern, samt utgör sydöstra trakten af Landskapet. Det innefattar 4 hela Soknar: Wisnum, Kil, Rudskoga och Råda, samt en del af Nysund.

Wisnum, et Consistorielt Pastorat i förenämnde Härad, innefattar 2 Soknar: Wisnum, Moderförsamling, och Kil, Annex, samt består af 75.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 3544. — Wisnum Sokn består af 44 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2254. Kyrkan är belägen under 59 gr. 8 min. Polhöjd; 5 mil från Carlstad.

Wissefjärda, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, är belägen i 2 Län, den större delen, uti hwilken kyrkan befinnes, ligger uti Kalmare Län och Södra Möre Härad, och den mindre delen uti Wexiö Län och Albo Härad, samt består af 86.4 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla, och något sand. Skog finnes ymnigt, i synnerhet Löfskog. Utsädet är 1290 tunnor. År 1810 war Folkmängden 3752. Kyrkan är belägen under 56 gr. 31 min. Polhöjd; 5.5 mil från

Kalmar. I Soknen finnes 2 Sätesgårdar: Fledingstorp och Udden, samt Järnwärket Linnefors, af hwilka de bägge förre äro belägne i den delen af Soknen, som hörer til Kalmare Län och det sidsta i den delen som ligger i Wexiö Län.

Wisseltofta, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län Göinge Fögderi, innefattar 2 Soknar: Wisseltofta, Moderförsamling, och Werum, Annex, samt innehåller 46.5 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig, samt består nästan endast af kiseljord. Skog finnes tilräckeligt til nödigt husbehof. År 1805 war Folkmängden 1468. — Wisseltofta Sokn består af 19.3 Mantal. År 1805 war Folkmängden 748. Kyrkan är belägen under 56 gr. 26 min. Polhöjd; 4.6 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Skeinge.

Wist, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Hanekinds Härad, består af 50 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen är lera. En del af Soknen har hjelpeligt skog til husbehof, en del lider brist därå. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1706. Kyrkan är belägen under 58 gr. 20 min. Polhöjd; 1 mil från Linköping. De betydligaste Gårdarne heta Sturefors, Säby och Stafsäter. I Soknen finnes jämwäl en Glasfabrik, kallad Cedersberg.

Wist, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Redwägs Härad, är Annex til Ulricæhamns eller Timmelheds Pastorat, samt består af 6.8 Mantal. Marken är af lika beskaffenhet såsom i Timmelhed. Utsädet är 50 tunnor, af samma sädesslag och bördighet som uti Timmelhed. År 1805 war Folkmängden 244. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Ulricæhamn. Den betydligaste Gården heter Hester.