Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/941

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
930 WIS
WIT

Wista, et Härad i Småland och Jönköpings Län wid Wettern, innefattar 1 stad: Gränna, samt 4 Soknar: Gränna, Skärsta, Ölmesta och Wisingsö, samt består af 274 Mantal. År 1810 war Folkmängden 6404.

Wistaholm, en Sätesgård i Wästergötland.

Wiste, en Härad i Wästergötland och Mariestads Län, innefattar 11 Soknar: Levene, Slädene, Long, Sparlösa, Tängened, Träkörna, Längum, Hyringe, Malma, Främmesta, Bäreberg, samt består af 179.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 5154.

Wistorp, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, är Annex til Yllesta Pastorat, samt består af 11 Mantal. Marken är upfylld af sten och bärgaktig. Rådande jordmånen är mera sand än mylla. Skog finnes hjelpeligt, dock ej tilräckeligt til byggningswirke. Utsädet är 350 tunnor af all slags Säd. År 1810 war Folkmängden 318. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnas 3 Sätesgårdar: Arnared, Slättered och Wistorp-Bordsgården.

Wistorp Bordsgården äger 25 tunnors utsäde, någorlunda höbol, icke hjelpelig skog, utan lider i de mästa behof däraf brist, både til gärdsle och byggnadswirke. Mangården har 2 små prydliga nyligen upsatta byggningar af trä. År 1815 fanns där ingen trägård, men ansenlig stor plan därtil är utsedd och anlagd på beqwämligt ställe omkring Gården.

Witaby, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Albo Härad, är Annex til Mälby Pastorat, samt består af 15 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla. På skog är brist. Öpna jorden utgör wid pass 520 tunnland,

hwaraf twåtredjedelar årligen besås. År 1805 war Folkmängden 931. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Torup.

Witala, en By uti Wetlanda Sokn i Småland, har i urgamla tider warit en ryktbar stad. Kännemärken efter denna stad äro 1:o Hultaby Slott, hwars lämningar och murar synas ännu, til 7 alnars höjd: 2:o Sjelwa Torget; 3:o Stengatorna, öwer en half mil långa, fastän af jord mycket öwertäckta. 4:o Djupa källrar flerestädes. Denna fordna stadens plan är nu bewuxen med skog och kallas Witala-Mo.

Witlanda, et Järnwärk uti Tossö Sokn i Dalsland, äger 800 skeppund stångjärnssmide.

Wittaryd, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, innefattar 3 Soknar: Wittaryd, Moderförsamling, Berga och Dörarp, Annexer, samt består af 107 Mantal. Utsädet är 1600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2775. — Wittaryd Sokn består af 16.4 Mantal. Jordmånen är fördelad mellan sandmylla och lerarter. På skog är brist. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 451. Kyrkan är belägen under 57 gr. 5 mil från Wexiö. Den betydligaste Gården heter Eriksstad. — Wittaryd Prästegården består af 1 Mantal, äger 23 tunnors utsäde, swagt höbol, lider brist på skog. Mangårdsbyggnaden af trä, är någorlunda wacker. — Wittaryd Skattegården eller Stom består af 1 Mantal, äger 23 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, skog til husbehof, wacker mangårdsbyggnad af trä, stor och wacker trägård.

Wittene, en Sätesgård uti Lena Sokn i Wästergötland.

Wittinge, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland,