Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/946

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
VRÅ
VÅG 935

storat, samt består af 18.4 Mantal. Marken är til större delen jämn, utom en ås, Getryggen kallad, en fjärdedels mil lång, hwarpå allmänna landswägen ligger. Jordmånen består af sand och grusblandad jord. Ängen är widsträckt, af någon bättre beskaffenhet än i de andre Soknarne i Pastoratet. Hela Soknen lider brist på skog til gärdsel och wedbrand, undantagande Bjerseryd och Håkanshult, som äga någon bok- ek- och björkskog. Utsädet är råg 14 tunnor, korn 44, blandsäd 44, hafra 90. År 1810 war Folkmängden 647. Kyrkan är belägen 2 mil från Moderkyrkan.

Vrådal, en Sokn, är Annex til Hvidesöe Pastorat uti Tellemarken i Norge.

Wrånghult, en Gård uti Tådene Sokn i Wästergötland, är Boställe åt Auditören wid Wästgötadals Regimente, äger 25 tunnors utsäde, swagt höbol, hjelpelig skog.

Wrångsjö, en Sätesgård i Småland.

Vuku, en Sokn, är Annex til Verdalens Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Våde, en wälbygd och wäl odlad Gård uti Bedstadens Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Wågbro, et Tegelbruk uti Norrala Sokn i Hälsingland, är det enda i detta Landskap; tilwärkar årligen 30- à 40000 murtegel och 15- à 20000 taktegel.

Våge, et Pastorat och Tingslag uti Norge och Gudbrandsdalen, innefattar 3 Soknar: Våge, Moderförsamling, samt Säl och Hedalen, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3810. År 1769 war densamma 3320. Nöt- och fåraskötsel äro almogens förnämsta näringsgrenar.

Vågen. Med detta namn beteknas 2 ansenliga Öar, belägna nära til hwarandra, i en stor

Hafsfjärd kallad Vestfjorden, hörande til Nordlands Amt i Norge. Den östra ön lyder til saltens fögderi och håller 10 mil i omkrets; den wästra ön hörer til Vesterålens och Lofodens Fögderi och är 9 mil i omkrets. Til Vågen anlända de Nordländske fiskrarne i stor mängd, när de om wåren fara ut på fiskeri; ty uti hawet wid dessa öar faller ymnigt Torskfiske, hwarför ock Vågen anses för det bästa fiskestället i denna trakt.

Wågsäter, en Gård uti Ryr Sokn i Dalsland. Se widare härom Liljenbergsfors.

Vågöe, en Sokn är Annex til Aggeröe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Wåla, et Härad i Upland, Distriktet Fjärdhundra och Wästerås Län, innefattar 5 Soknar: Wåla, Nora, Harbo, Huddunge och Enåker, håller i widd 8.2 qv. mil, samt består af 252 Mantal. År 1810 war Folkmängden 7227.

Wåla, (Östra) en Sokn och Regalt Pastorat i förenämnde Härad, håller i widd 2.3 qv. mil, samt består af 104 Mantal. Marken är bärgaktig och til större delen skogbewuxen. Rådande jordmånen är lera och skogsjord. Skog finnes ej allenast tilräckeligt til husbehof, utan jämwäl til salu. Den ansenliga Sjön Tämnaren gränsar til Soknen. Utsädet är på 1000 tunnland. År 1810 war Folkmängden 2555. Kyrkan är belägen under 60 gr. 8 min. Polhöjd; 6.6 mil från Wästerås. De betydligaste Gårdarne heta Aspnäs och Lindsbro.

Wåla, (Wästra) et Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Norbergs Bärgslag, innefattar 2 Soknar: Wåla, Moderförsamling, och Karbänning, Annex, håller i widd 1.3 qv. mil, samt består