Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/947

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
936 WÅL
WÅM

af 30.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1686. — Wåla Sokn håller i widd 1.1 qv. mil, hwaraf den ansenliga Sjön Åmänningen intager en stor del, samt består af 9 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera, blott med få undantag. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är mellan 70 och 80 tunnor, mästadelen råg. År 1810 war Folkmängden 674. Kyrkan är belägen under 59 gr. 56 min. Polhöjd; 4.3 mil från Wästerås. I Soknen finnas 2 Stångjärnswärk: Engelsberg och Tymmelsberg, samt en Masugn kallad Ombänning.

Wålaberg, en Sätesgård i Wästergötland.

Wånga, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Finspångs Härad, belägen mellan Sjöarne Roxen och Glan, består af 44.1 Mantal. Marken är dels jämn, men mästadelen bärgaktig. Lerjord och swartmylla äro de mäst rådande jordarter. Skog finnes hjelpeligt, fastän några hemman lida brist därå. Järngruwor finnas wid gränsen til Risinge Sokn. Utsädet kan öwerhuwud räknas 8 tunnor på Mantalet, således för hela Soknen 352 tunnor, höst- och wårsäd. År 1810 war Folkmängden 1514. År 1790 war densamma 1442. Kyrkan är belägen under 58 gr. 35 min. Polhöjd; 2 mil från Linköping och 1.9 mil från Norrköping. Den betydligaste Gården heter Göstad. För öfrigt finnas här 2 Masugnar: Ny- och Bobergs Hyttorna kallade, hwilka wissa år äro i gång, och blåses här efter omständigheterne.

Wånga, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Skånings Härad, innefattar 3 Soknar: Wånga, Moderförsamling, Edsvära och Qvänum, Annexer, samt består af 104.7 Mantal. Utsädet är 1590 tunnor.

Boskapsskötseln idkas med fördel. Betydligaste handelswaran är säd, i fruktbara år jämwäl någon boskap. År 1810 war Folkmängden 2148. År 1780 war densamma 2009. — Wånga Sokn består af 54.3 Mantal. Marken är til större delen jämn. Jordmånen i östra och wästra delarne af Soknen är sand och sandmylla, i wästra delen lera. Sidstnämnde del lider brist på skog, men uti de förstnämnde trakterne finnes hjelpelig tilgång därå, med betydliga bränntorfsmåssar. Utsädet är, efter medium af 15 tunnor på Mantalet, 818 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1076. Kyrkan, liggande på en åt alla sidor sluttande högd, samt försedd med orgwärk, resligt torn, med urwärk, är belägen under 58 gr. 17 min. Polhöjd; 5.6 mil från Mariestad. De betydligaste Gårdarne heta Höberg, Glättestorp, Astorp, Stenhaga och Knapegården.

Wånga, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Ås Härad, är Annex til Hällsta Pastorat, samt består af 6.3 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet samt skogstilgången är omförmäld med Artikeln Hällstad. Utsädet är 102 tunnor. År 1805 war Folkmängden 170. Kyrkan är belägen 0.35 mil från Moderkyrkan.

Wånga, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Willands Härad, är Annex til Oppmanna Pastorat, samt består af 16.7 Mantal. Marken är så til in- som i synnerhet utägor ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla. Skog finnes til husbehof och något til afsalu. Utsädet, Torparnes och det som sås på Swedjeland inbegripet, kan stiga til 600 tunnor. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Wårby, en Sätesgård uti Huddinge Sokn i Södermanland