Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/952

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WÄN
WÄN 941

Egenteliga Wänern; och den sydwästra som är mindre, bär namn af Dalbo Sjön. Han utbreder sig på många ställen uti wikar och fjärdar, af hwilka de ansenligaste heta Åsfjärden, Kattfjärden, Kilsfjärden, Kinneviken och Dettern, hwilken sidsta tilförene warit en särskild Sjö, men genom edets genombrytning af Wänerns watn bliwit förwandlad til en wik af Wänern. Öwer 30 Strömar falla uti denna Sjö; den största af dem är Klarälven, hwilken kommer från Norge och utgör öfra delen af Götaälf; de öfrige af betydenhet äro Långströmen, Byälven, Fryksälven, Letälven, Tidan och Lidan. Många öar finnas i denna Sjö, af hwilka de ansenligaste heta Kållandsön, Torsön och Hammarön, hållande hwardera öwer 0.5 qv. mil i widd. Stränderne äro mycket omskiftande, då de nordliga äro omgifna af en wacker skärgård, afskurna, bärgiga och skogbewuxna, finnes däremot de södra mera öpna och flacka, bestående af stora slätter och bördiga åkerfält. Wänern är en fiskrik Sjö. Utom wanliga fiskeslag fångas Lax, Stam, Wimba, Sik, Slom, Sutare, Ruda, Asp, Stäfling, Bjärka, Långhala, Nejonöga, Gli. Städer som ligga wid Wänern äro Carlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping, Wänersborg och Åmål. Til denna Sjö gränsa följande Soknar: Tweta, By, Botilsäter, Ölserud, Milleswik, Eskilsäter, Ny, Bro, Ed, Grums, Nor, Segersta, Carlstad, Hammarö, Fogelwik, Wäsehärad, Ölmehärad, Warnum, Wisnum, Kil, Råda, alla belägna i Wärmeland, Amnehärad, Lyresta, Hassle, Torsö, Berga, Leksberg, Björsäter, Forshem, Medelplana, Wästerplana, Källby, Skeby, Härened, Råda, Göslunda, Sönnersberg, Senäte, Ottersta, Strö, Rakkeby, Skalunda, Söne,

Örslösa, Kedum, Tådened, Friel, Tun, Karaby, Ås, Sal, Flo, Näs, Tunhem, Wassända, alla belägna i Wärmeland, Frändefors, Gesta, Bolsta, Grinsta, Järn, Holm, Skallerud, Ånimskog, Tydie, Tossö, Åmål, alla i Dalsland. Det har warit i förslag at sänka Wänern några famnar, medelst gräfning från Dettern til Götaälf, mellan Halleberg och Huneberg. Härigenom skulle många tusende tunnland odlingsbar mark winnas.

Wänersborg, en Stad i Wästergötland, belägen på et Näs wid Södra ändan af Wänern, under 58 gr. 23 min. Polhöjd; 43.5 mil från Stockholm och 8.5 mil från Göteborg. Han är regulier, med raka gator, som afskära hwarandra i räta winklar; de äro 9 til antalet, af hwilka 9 gå efter längden och 6 efter bredden af Staden. Han håller i längd 330 famnar, i bredd 216, i omkrets 866, och i widd 37 tunnland. Han är Säte för en Landshöfding, wars Län innefattar Södra delen af Wästergötland och Dalsland.[Dj 1] Här är ock et Apotek och et Boktryckeri. Af Byggningar märkas Stadskyrkan, som är en wacker Korskyrka, samt Landshöfdingens Residence hus, med 2 flyglar. År 1810 war Hushållens antal 323, och Folkmängden 1534, däraf 765 woro mankön och 769 qwinkön. Inbyggarnes näring består förnämligast uti Handtwärk, plantager och landtbruk, samt någon handel. Denna är nu för tiden ringa. Förnämsta rörelsen har tilförene warit Faktoriskap för waror, som från Göteborg afsändts öwer Wänern til Wärmeland, men detta har til större delen förswunnit, sedan Trollhättekanalen bliwit öpnad. Af Manufakturer finnes et kortfabrik. År 1805 funnos här 6 Handelsmän och 54 Mästare uti 28 sär-

Djurbergs rättelse:
  1. Står at Wänersborgs Län innefattar Södra delen af Wästergötland och Dalsland. Bör stå Södra delen af Wästergötland och hela Dalsland. [Rättelser, s. 1093]