Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/953

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
942 WÄN
WÄN

skildta Handtwärk. Stadens nuwarande Numer bland Rikets Städer är 40. Marknad hålles här den 13 Januari, 10 Junii och 19 September. Stadens åkerjord utgör 150 tunnland. År 1810 underhöllos 75 hästar, 200 kor, 15 ungnöt och 50 får. Nära wid Staden är et stort och wälbygt Kronobageri, samt et Tegelbruk, hwarest tilwärkas god klinkert. Staden utgör jämte Soknarne Wassända, Naglum och Ryr et Regalt Pastorat, hwars Folkmängd år 1805 war 4094.

Wängarn, en Kongsgård uti Sankt Olof Sokn i Upland, består af 10 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, ymnigt höbol, godt bete, fiske i Garnsviken, lider brist på skog. Mangårdsåbyggnaden består af et stort stenhus med 2 flyglar, jämte en ansenlig trägård. Under Gården lyda 17 Torp.

Wänge, et Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Ulleråkers Härad, innefattar 2 Soknar: Wänge, Moderförsamling, och Läby, Annex, håller i widd 0.6 qv. mil, samt består af 53.8 Mantal. Utsädet är 774 tunnor. År 1810 war Folkmängden 979. — Wänge Sokn håller i widd 0.47 qv. mil, samt består af 38.6 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. År 1810 war Folkmängden 746. Kyrkan är belägen under 59 gr. 52 min. Polhöjd; 1.2 mil från Upsala. De betydligaste Gårdarne heta Brunna, Ekeby, Bärby, Kil och Fiby.

Wänge, et Consistorielt Pastorat på Gottland i Norra Fögderiet och Halla Ting, innefattar 3 Soknar: Wänge, Moderförsamling, Buttle och Guldrup, Annexer, samt består af 23.6 Mantal. Det är nästan öweralt omgiwet af måssar. Marken är merendels jämn. Jordmånen består af lera, sand och

swartmylla, af hwilka stenblandad lera på Flosshäll är den mäst rådande. Skog finnes öwer behowet. Här äro 14 Sågwärk. Öpna jorden utgör omkring 450 tunnland, hwaraf besås 340. År 1810 war Folkmängden 573. Kyrkan är belägen under 57 gr. 27 min. Polhöjd; 2.4 mil från Wisby.

Wängja, på kartan Wenga kallad, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Wedens Härad, är Annex til Bredareds Pastorat, samt består af 9.8 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet, samt skogstilgången är anförd wid Artikeln Bredared. Utsädet är tunnor råg 30, korn 90, blandsäd 90, potäter 105. År 1805 war Folkmängden 316. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Wängsjöberg, en Sätesgård uti Gottröra Sokn i Upland, äger 50 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggnad af trä, reveterad med tegel, ansenlig trägård.

Wänögla, en Sätesgård uti Harbo Sokn i Upland.

Wäppeby, en Sätesgård i Upland.

Wärenberg, en Sätesgård i Upland.

Wärends Härad. Med detta namn beteknades fordom 5 Härad i Småland, Konga, Kinnevalds, Albo, Upvidinge och Norrvidinge, utgörande nu för tiden östra delen af Wexiö Län. Detta Härad jämte Landet häromkring har fordom bliwit kalladt Wärnsland, af ordet wärja, det är wårda och förswara, emedan, såsom berättas, qwinnorna i detta Land tappert förswarat sig emot Danskarne samt slagit dem på flykten, hwadan ock qwinkönet här i orten altsedan haft särdeles förmåner och hjeltelik prydnad; det har ännu arfsrätt til hälften, eller går i lika arf