Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/968

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WÄS
WÄS 957

gruwor finnes i Länet. Öpna Åkerjorden steg år 1810 til 150,127 tunnland eller 6.48 qv. mil; det är litet mer än en Tolftedel af Landets areala widd. — I anseende til Folkmängden är Länet det Femte i Riket. År 1810 steg densamma til 135,489, däraf 64,872 woro mankön och 70,617 qwinkön. I anseende til befolkningen intager det sjette Rumet. Det hyser 1736 människjor på qvadr. milen. År 1805 steg Folkmängden til 138,410; år 1800 til 135,697; år 1769 til 112,862; år 1754 til 102,052. — Landtmannens Näringsfång äro förnämligast Åkerbruk och Boskapsskötsel, hwartil kommer Plantering af Lin, Hampa, Humla, Potäter och andra Wäxter, samt Fiske. År 1810 war utsädet: tunnor Wete 2434, Råg 18,715, Korn 10,776, Hafra 48,727, Blandsäd 2019, Ärter 4116, Potäter 5049. Hela utsädet 108,836. Skörden war: tunnor Wete 7171, Råg 112,920, Korn 53,880, Hafra 194,908, Blandsäd 100,095, Ärter 20,580, Potäter 30,294, tilsamman 519,217. Samma år underhöllos 25,492 Hästar, 26,322 Oxar, 44,462 Kor, 34,129 Ungnöt, 73,421 Får, 25,907 par Dragare. År 1803 funnos här 2 Masugnar, och 11 Järnwärk, hwilkas Smide war 6155 skeppund, däraf 6043 skeppund Stångjärns och 112 dito Ämnesjärnssmide. — Länet är skattlagt til 4,804 Mantal. Det är indeladt i 5 Fögderier och 15 Härad: nämligen Wadsbo, Kåkinds, Walla, Gudhems, Wartofta, Frökinds, Skånings, Kinne, Laske, Wilska, Kinnefjärdings, Kållands, Barne, Wiste, Åse. Hwad Cleriska, Rättegångs- och Militäriska författningen samt Bärgswäsendet beträffar, så är därom ordat wid Afhandlingen om Wästergötland i allmänhet. Länet innefattar 6 Städer: Mariestad, Skara, Lidköping, Sköfde, Hjo, Falköping,

samt 264 Soknar, hwilka tilsamman utgöra 88 Pastorat. Följande Förtekning wisar dessa Pastorat, samt deras Folkmängd år 1810.

Pastorat. Folkm.
Mariestad 2223.
Leksberg 552.
Ekby 781.
Odensåker 1306.
Horn 1405.
Wäring 1298.
Torsö 1078.
Hjälsta 1070.
Flista 1235.
Hassled 1600.
Lyresta 1283.
Undenäs 4478.
Fägred 1633.
Bällefors 1735.
Ransberg 2594.
Howa 4264.
Amnehärad 1523.
Fredsberg 2355.
Björsäter 1903.
Berg 1788.
Götened 2056.
Medelplana 751.
Österplana 770.
Klewa 420.
Husaby 1216.
Källby 1267.
Forshem 1695.
Winköl 910.
Gökhem 1384.
Klewa 1041.
Gudhem 1008.
Wånga 2148.
Broddetorp 1143.
Segersta 791.
Wing 897.
Falköping 1683.
Lekåsa 1883.
Bitterna 1336.
Larf 2316.
Floby 1335.
Kinnewed 922.
Grolanda 902.
Börstig 664.
Warnhem 2449.
Häggum 345.
Dala 1318.
Stentorp 793.
Sjögesta 660.