Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/969

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs
958 WÄS
WÄS
Pastorat. Folkm.
Sköfde 3824.
Walora 2026.
Kyrkefalla 2115.
Grebäck 1337.
Fogelås 2806.
Åsled 967.
Slöta 1427.
Åsaka 780.
Hångsdala 757.
Walsta 1230.
Dimbo 833.
Warf 1297.
Fröjered 1889.
Aklinga 1412.
Daretorp 1922.
Habo 2661.
Sandhem 2427.
Yllesta 1036.
Skara 2605.
Synnerby 1524.
Saleby 1684.
Jung 1296.
Lidköping 2461.
Säwared 1329.
Ottersta 1132.
Sunnersberg 1622.
Örslösa 1492.
Råda 1284.
Tådened 1148.
Rackeby 726.
Järpås 1611.
Skarsta 1446.
Ryda 1441.
Lekåsa 1803.
Lewene 1900.
Tängened 2090.
Främmesta 1164.
Säresta 1692.
Tun 1177.
Flo 2711.

Anmärkning. Amnehärad Sokn i detta Län och Råda Sokn i Wärmeland utgöra et Pastorat, hwars Folkmängd år 1810 war 2482. Til Floby Pastorat hörer Hällesta Sokn uti Gäsene Härad i Wänersborgs Län. Dess Folkmängd år 1810 war 329. Således hela Pastoratets Folkmängd 1664. Börstigs Pastorat är beläget i 2 Län: Mariestads och Wänersborgs. Utaf Börstig Sokn

ligga 2 Byar: Döwe och Kringlarp, bestående tilsamman af 8 Mantal uti Redwägs Härad i Wänersborgs Län, de öfrige Hemman jämte Brismene Sokn utgörande 26.5 Mantal höra til Frökinds Härad i Mariestads Län. Förenämnde 2 Byars Folkmängd är uti föregående Tabell intagen uti Börstigs Pastorats Folkmängd. Härtil kommer Kärråkra Sokn, belägen uti Ås Härad i Wänersborgs Län. År 1810 war dess Folkmängd 454. Således hela Pastoratets Folkmängd 1118. Utaf Åsaka Pastorat ligga 4 Mantal uti Wänersborgs Län. Folkmängden för hela Pastoratet är här anförd.

WÄSTERGÖTLAND, (SÖDRA). Denna Del af Landskapet, utgör, såsom förr nämdt är, jämte Dalsland et Höfdingdöme, hwilket efter Landshöfdingesätet kallas Wänersborgs Län, men uti Kronoräkenskaperne och publike handlingar nämnes det Älfsborgs Län. Dess läge är mellan 57 grad. 9 min. och 59 grad. 20 min. Polhöjd. Det omgiwes af Wärmeland, Wänern, Mariestads Län, Småland, Halland, Bohusland och Norge. Det är oformligt til skapnaden; ty det består af 2 stora Klumpar, hwilka sammanfogas medelst et Ed, som endast är 1 mil bredt. Det håller i längd 23 mil, i medelbredd 6 och i widd 120 qvadr. mil, hwaraf 82 qvadr. mil utgöra Andelen i Wästergötland och 38 qv. mil Dalsland. Utaf denna widd uptagas 114.4 qvadr. mil af torrt land och 5.6 qvadr. mil af watn, Andelen uti Wänern utesluten. Landet är mera bärgaktigt än slätt, i synnerhet wid de norra och södra Gränserne, men midtuti bestående utaf de Trakter af Wästergötland som ligga wid Götaälf samt södra Delen af Dalsland är det jämnare och har bördigare jordmån. De betydligaste