Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/980

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WÄS
WÄS 969

dre delen af Uplands Regemente. I anseende til bärgswäsendet så finnes här en Silwer-Bärgslag kallad Sala Bärgslag, som består af 1 Bärgmästardöme samt 2 Järnbergslager: Skinskattebergs och Norbergs, utgörande jämte öster och wäster Bärgslag et Bärgmästardöme. — Länet innefattar 4 Städer: Wästerås, Sala, Arboga och Köping, samt 68 Soknar, hwilka tilsamman utgöra 60 Pastorat. Följande Tabell innehåller namnen på dessa Pastorat, jämte deras areala widd i qv. mil samt Folkmängd år 1810.

Pastorat. Qv. Mil. Folkm.
Wästerås 0.33. 3192.
Skerike 0.19. 420.
Hubbo 0.2.   480.
Romfartuna 0.88. 1420.
Haraker 0.68. 1172.
Fläckebo 0.9.   1072.
Skultuna 0.7.   1357.
Tilberga 0.34. 677.
Lillhärad 0.42. 512.
Dingtuna 0.93. 2265.
Barkarö 0.3.   640.
Badelunda 0.44. 933.
Irsta 0.48. 1027.
Kungsåra 0.43. 532.
Kärrbo 0.24. 624.
Ängsö 0.22. 513.
Björksta 0.63. 1140.
Tortuna 0.33. 657.
Sewalla 0.52. 529.
Simtuna 1.27. 2668.
Frösthult 0.27. 1012.
Torstuna 0.53. 1580.
Österunda 0.45. 707.
Wittinge 0.2.   1046.
Sala 2.—  3949.
Möklinta 2.5.   1643.
Kila 1.05. 1180.
Kumla 0.66. 1089.
Norrby 1.92. 1791.
Löfsta 1.54. 1843.
Enåker 1.03. 678.
Huddunge 1.—  918.
Harbo 1.4.   1196.
Nora 2.47. 1880.
Wåla (östra) 2.3.   2555.
Rytterne 0.58 1145.
Pastorat. Qv. Mil. Folkm.
Säby 0.24. 513.
Kolbäck 0.35. 1511.
Munktorp 1.65. 2821.
Berg 0.53. 742.
Swedwi 0.53. 992.
Ramnäs 2.68. 2213.
Arboga 1.32. 3280.
Torpa 1.32. 2351.
Björskog 0.38. 1207.
Köping 0.68. 2499.
Odenswi 0.93. 1374.
Medåker 0.6.   874.
Himmeta 0.5.   740.
Bro 0.88. 890.
Malma 0.27. 643.
Skedwi 1.43. 711.
Fellingsbro 0.16. — —
Hed 0.77. 1205.
Gunilbo 2.—  1236.
Skinskatteberg 3.—  2345.
Wåla (wästra) 2.3.   1686.
Norberg 2.53. 2019.
Wästanfors 1.42. 1581.
Färnebo 2.6.   2801.

Anmärkning. Österunda Sokn är Annex til Nysätra Pastorat i Upsala Län. Endast en liten del af Fellingsbro Sokn hörer til Wästerås Län. Folkmängden för denna del är innefattad uti hela Fellingsbro Sokns Folkmängd i Örebro Län.

WÄSTERÅS STIFT. Detta innefattar Landskapen Wästmanland och Dalarne, och håller i widd 380 qv. mil. Dess Folkmängd är omkring 230,000. Det innefattar 93 Pastorat, hwilka äro fördelte på 15 Prosterien eller så kallade Contract, med följande namn. Domprosteriet, Munktorps, Sala, Färnebo, Köpings, Arboga, Fellingsbro, Nora, Norrbärkes, Hedmora, Tuna, Leksands, Rättwiks, Mora och Wästerdalarnes Contract.

Wästkinde, et Consistorielt Pastorat på Gottland, uti Norra Fögderiet och Bro Tingslag, innefattar 2 Soknar: Wästkinde, Moderförsamling, och Bro, Annex, samt består af 23.2 Mantal. Utsädet är 350 tunnor. År 1810