Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/987

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
976 YTT
YXE

Annex til Torsåkers Pastorat, samt består af 31 Mantal. Marken är bärgaktig, men mästadels med skogbewuxna högder, och innefattar för öfrigt Moland, har af den rådande jordmånen på slättbygden mjulna och förmånligare matjord, med starkare lerbotn, hwaremot uti skogsbygden är en magrare och mera sandaktig lermjulna och lika lös botn. Slättbygden har på nära håll brist på skog, men på 1.5 à 2 mils afstånd ersättning däraf å krono-allmänningen; Skogsbyggden, som är bärgaktigare har hjelpeligt skog. Mulbetet är trångt och magert särdeles i torra somrar. Skoglösa hemman hawa under namn af Fäbodskog fått utrymme på allmänningen. Utsädet är nära 400 tunnor. Åkern trädes til hälften. Jordens wändning genom ristning först til sädes- och sedan til höland öwas ock här. År 1810 war Folkmängden 1071. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. Märkwärdiga Orter äro: Nyland, en Hamn, Bollsta, en Masugn, Härnöström, en Pappersfabrik.

Ytternäs, en Sätesgård uti Näs Sokn uti Ulleråkers Härad i Upland, äger 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog, passabel mangårdsbyggnad, behöflig trägård.

Ytter-Sela, en Sokn i Södermanland. Widare härom ses wid Artikeln Sela-Ön.

Yttersjö, en Sätesgård i Småland.

Ytter-Tjurbo, et Härad i Wästmanland och Wästerås Län, innefattar 4 Soknar: Sewalla, Tortuna, Björksta, Ängsö.

Ytteröe, et Pastorat i Norge och Norra Trondhiems Amt, innefattar 3 Soknar: Ytteröe, Moderförsamling, samt Mosvig och Vestvig, Annexer. Huwudsoknen är belägen på en ansenlig ö af samma namn. Inbyggarne äro gode sjömän och idka

mycket fiske uti Hawet. År 1807 war Folkmängden i Pastoratet 2047.

Yxe, en Herregård uti Linde Sokn i Wästmanland, består af 4 Mantal, äger mellan 40 och 50 tunnors utsäde, prydlig åbyggnad, dels af sten, dels af trä reveterad.

Yxkullsund, en Sätesgård uti Berga Sokn i Småland, består af 2 Mantal, äger 36 tunnors utsäde, ymnigt höbol och skog, godt mulbete, tämeligen wacker mangårdsbyggnad af trä, ansenlig trägård. Til Gården höra 1 Ladugård i en annan Sokn, 10 dagswärkstorp, utom åtskilliga Frälsehemman.

Yxland, en ansenlig Ö i Uplands Skärgård, wid Segelleden, hörer til Länna Pastorat, är lång men smal, håller i längd 1.2 mil, men bredden öwerstiger ej 0.2 mil.

Yxnerum, en Sokn i Östergötland och Skärkinds Härad, är Annex til Björsäters Pastorat, samt består af 14.5 Mantal. Marken är mycket bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes tilräckeligt til behowet. Utsädet är 124 tunnor af all slags säd. År 1810 war Folkmängden 623. Kyrkan är belägen 1.2 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnas 2 Järnwärk: Bokhult och Gobo.[Dj 1]

Yxningen, en tämeligen ansenlig Sjö, uti gränsen mellan Östergötland och Småland, håller i längd 1.5 mil.

Yxnäs, et Järnwärk uti Högsäter Sokn i Dalsland.

Yxstaholm, en Sätesgård uti Mällösa Sokn i Södermanland, består af 2.25 Mantal, äger betydligt utsäde och höbol. Så wäl Sätesgårdens åbyggnad, som alla mangårds husen på underliggande Bondegårdar och Torp äro upbyggde af tegelsten. Med Sätesgårdens åbyggnad stiger antalet af alla stenhusen på egendomen til omkring femtio.

Djurbergs tillägg:
  1. Soknen är belägen i 3 Härad. Största delen däraf ligger uti Skärkinds Härad, mindsta delen i Bankekinds Härad, och medlersta delen uti Norra Tjust i Kalmare Län. [Ytterligare Tilläggning, s. 1090]