Sida:Drömmens uppfyllelse 1916.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 24 —

moderna från hennes ungdom. Här och där har den skaffat sig en anstrykning av modernitet, men dess hjärta är ofördärvat; den är full av egendomliga gamla minnesmärken, och den omstrålas av romantiken från det förflutnas sägner och legender. Från början var den blott en gränsstation, en utpost mot vildmarken; det var på den tiden, då indianerna ständigt sörjde för omväxling i nybyggarnas liv, och detta bjöd på nog så spännande episoder. Sedan blev staden ett tvistefrö mellan engelsmän och fransmän och besattes än av den ena, än av den andra parten. Och från varje ockupation utgick den med något nytt ärr inbränt av de kämpande folken.

Kingsport har i sin park ett runt torn, som fordom hörde till kustförsvaret och var försett med en svängkanon, men numera ha murarna fullklåttrats av turisters namnteckningar. Ett slopat gammalt franskt fäste reser sig på höjden utanför staden, och åtskilliga förnaglade kanoner av ålderdomlig typ pryda dess torg. Man vandrar här på historisk mark, och av de gamla minnesrika platserna är ingen egendomligare och mera tilltalande än den gamla S:t Johannes kyrkogård i själva hjärtat av staden, på två sidor kantad av gator med tysta, gammaldags hus, medan den på de båda återstående hållen omges av moderna trafikleder med vagnsbuller och brådskande fotgängare. Varje borgare i Kingsport känner med stolthet, att han har äganderätt i den gamla S:t Johannes kyrkogård, ty är han av något så när god familj, så har han någon »förfader», som ligger begraven där, med en vittrande stenplatta rest vid sin huvudgärd eller beskyddande lagd över graven, och på den äro de viktigaste data ur hans liv inristade. Sällan har man offrat någon konstskicklighet på utsmyckningen av dessa gamla vårdar. De flesta utgöras av grovt tillhuggen brun eller grå sten från stenbrotten i trakten, och i få fall spåras några försök till dekorering. Somliga prydas med en dödskalle med tillhörande korslagda benknotor, vilka för större estetisk verkans uppnående stundom krönas av ett änglahuvud. Många ha fallit omkull och ligga sönderslagna. Pa nästan alla har tidens tand gnagt, tills somliga inskrifter blivit alldeles utplånade och andra blott med