Sida:Drottning Kristina 1.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

96

sig att mot hvem som häldst försvara det täcka könets ära.

Tre dagar derefter höll Gustaf Adolf Lewenhaupt sitt upptåg, likaledes på rännarebanan. Man såg der komma inridande en morisk furste i spetsen för hela sin svit, alla med svärtade ansigten och afrikanska drägter. Derpå framskred, banan utefter, ett skepp, hvilket roddes af utklädda sjötroll; vidare ett af sig sjelft gående brinnande berg, på hvilket sutto personer, som uppförde musik; sedermera två elefantskepnader, som drogo en stor vagn, i hvilken sutto några bergtroll, sysselsatta med smide. Den moriske konungen utmanade svenska riddarna till tapperhetsprof, och högtiden slutade med ringränning.

Två dagar derefter gaf drottningen åt ständerna en stor afskedsmåltid, som varade till klockan 3 på morgonen.

Fyra dagar derefter höll general Wachtmeister ett upptåg på rännarebanan. Der föreställdes flere bland forntidens ryktbaraste män, enhvar åtföljd af en utklädd person, som skulle föreställa den dygd, genom hvilken hjelten mest utmärkt sig. För öfrigt sågos der kameler och verkliga morianer; vidare en annan upplaga af berget Parnassus, vandrande af sig sjelft; ytterligare en vagn, hvari ungdomen och döden suto midt emot hvarandra. Slutligen företogs ringränning, hvilken varade till mörkret.

Dagen derpå lät drottningen anställa djurfäktning mellan hästar, räfvar, en björn, en buffeloxe och ett lejon, hvilket allt varade till sena qvällen. Det grymma skådespelet förnyades inom dessa veckor tre eller fyra gånger.

Dagen derpå gaf Torstenson ett stort gästabud åt hela hofvet.

Sex dagar derefter var åter en stor bjudning och fyrverkeri, troligen på Ludvig de Geers bekostnad.

Två dagar derefter eller på drottningens födelsedag lät prins Karl Gustaf, i Sparrens hus på