Index:Drottning Kristina 1.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Anders Fryxell
Titel Berättelser ur svenska historien
Drottning Kristina
första afdelningen
Utgivningsår 1862
Utgivare L. J. Hjerta
Källa Det digitale Nasjonalbiblioteket
Sidor
Libris 382370

Band 1, 2

INNEHÅLL.

Kap. Sid.
1. Kristinas barndom 1.
2. Kristinas uppfostran hos drottning Maria Eleonora 3.
3. Kristinas uppfostran hos pfaltsgrefvinnan Katrina 13.
4. Kristina tillträder regeringen 16.
5. Om drottning Kristina vid början af hennes regering 17.
6. Kristina och Axel Oxenstierna 24.
7. Oenigheten mellan Johan Oxenstierna och Adler Salvius 29.
8. Om oenigheten mellan drottning Kristina och Oxenstiernorna år 1647 37.
9. Fortsättning af tvisten mellan drottningen och Oxenstiernorna 48.
10. Om Magnus Gabriel De la Gardie 54.
11. Om drottning Kristinas friare 63.
12. Oenighetsfrön under drottning Kristinas styrelse 67.
13. Förberedelser till riksdagen 1650 73.
14. Riksdagen 1650 77.
15. Drottning Kristinas kröning 92.
16. Kristinas uppförande under året 1651 99.
17. Kristinas första försök att nedlägga regeringen 108.
18. Om Messenius, farfadern 121.
19. Om Arnold Johan Messenius, fadern 138.
20. Om Arnold Messenius, sonen 144.
21. Om Messeniska smädeskriften 146.
22. Rättegången mot Messenierna 151.
23. Om Messeniernas död 160.
24. Om Bourdelot 163.
25. Om Pimentelli 174.
26. Om Amarant-orden 180.
27. Om Corfitz Ulfeld 182.
28. Om Radziejowsky 196.
29. Magnus Gabriel De la Gardie i onåd 203.
30. Om Kristina vid slutet af hennes regering 220.
31. Drottning Kristinas gudsfruktan 226.
32. Kristinas öfvergång till katolska läran 231.
33. Kristinas lifsfaror 237.