Sida:Drottning Kristina 1.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

182

vara: Semper idem, d. v. s. alltid densamme. Eden innehöll, att de ordensledamöter, som ännu icke voro fästade af äktenskapsförbindelse, skulle ej heller i framtiden någon sådan ingå.

Antalet af medlemmar var omkring trettio, hälften fruntimmer. Dessa sednares namn känner man ej; måhända blef deras afdelning aldrig fulltalig. Karlarna bestodo af Kristinas gunstlingar under sista regeringsåren, och af några främmande furstar och män. Det tyckes, som hon också efter tronafsägelsen åt en eller annan tilldelat ifrågavarande utmärkelse; likväl kom densamma snart nog ur bruket.

Amarant-orden gaf anledning till mångahanda tydningar, mest syftande på Kristinas förhållande till Pimentelli. Dennes förnamn var Antonio; och man gissade, att namnen Antonio och Amaranta vore egentliga fast hemliga betydelsen af de tvänne förenade A. En annan författare har utletat den omständigheten, att Pimentelli och hans slägt härstammade från staden Amarante i Portugal, hvarföre man trott denna omständighet vara orsaken till både herdinnans och ordens namn, Andra hafva slutligen anmärkt, att ordens valspråk, alltid densamme, var på intet sätt passande för stiftarinnans person, utan syntes snarare som ett gäckeri öfver hennes kända ombytlighet.TJUGESJUNDE KAPITLET.
OM CORFITZ ULFELD.

Redan uti föregående berättelse hafva vi omnämnt den bekanta danska rikshofmästaren Corfitz Ulfeld. Denne herre var begåfvad med stora egenskaper,