Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
öfwer eller på allahanda Steeker.


En Lökesoppa.

Tagh skalat Löök/ lät siudhan först i skijfwor skurin/ tagh Ost som intet är myckit gammal/ och skär honom i tunna skijfwor/ blandat i hoop/ lät smör ther i/ och lät så siudhat en gång wäl up/ skär skijfwor aff en Hwetesembla och lägg i ett Faat/ och slå så thetta ther uppå.

En annan.

Tagh skalat Löök och skär honom sunder/ låt watn och ättickia på honom/ litet Peppar och salt medh litet Smör/ och lät så wäl siudhan/ ty thet är en godh Soppa för en arm Gesäll.

Tagh Egg och Ättickia/ röör wäl i hoopa och lät siudat/ är ock en god soppa för en arm Gesäll.

En annan Lökesoppa.

Tagh så många skalade Lökar som tu wilt/ lät wijn eller ättickia ther på/ lät wäl siudat smått sunder/ gör thet medh watn laghom suurt och slå thet öfwer Köttet.

En Watusoppa at koka.

Skala och skär sunder några Lökar/ och steek them i smör rätt bruna/ och tagh så 1. eller 2. Egg och ett stoop sööt miölk/ och rör thet wäl i hoopa/ och slå thet sedhan til Löken i pannan/ och litet salt och lätt upsiudhat/ och rätt som thet siudher så slå en halff Sleeff watn ther i och lät litet meer siudat ther i/ och lät hwetesembleskijfuor ther i/ eller på fatet/ och giff så up/ om tigh så behagar/ så bruka hwadh örter tu wilt ther i.

Ett