Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
At göra en godh Soppa til at slå

Ett annat sätt.

Tagh ett stycke aff Bringan/ eller annat som fett är/ gör wäl reent/ lägg thet i en Kiettel medh reent watn/ lät wäl siudhat och skummat wäl/ lät någhot Salt ther i/ och när som thet en godh stund sudhit hafwer/ så tagh thet och slå sodhet aff medh thet feeta/ och lät ölättikia ther på igen/ lijka myckit som Soppan war som tu aff slogh/ och lät een laghom Näfwa Salt theri/ och lät så siudhat til thes Köttet är fullsudit/ tagh thet sedan aff Kiettelen och lägg på ett Faat/ och gör ther en Soppa på/ lijka som på en annan Willbrådh.

Ett annat.

Tagh Wijnbär/ Salwiebladh/ gröön Persilia/ 2. eller 3. Lökar/ och siuudh thet wäl i Köttsoppa/ så thet blifwer laghom tiockt/ och slå then Soppan öfwer Köttet på Fatet/ thetta Köttet skal allenast wara sudhit i watnet lijka som Pepparrootkött.

Än ett annat medh Löök kokas.

Siuudh först oxekött medh litet salt i/ tagh så skalade Lökar så många tu wilt/ och gröna Wijnbäär/ Persilierötter/ gröön sunder hacka Persilia och litet Hwetebrödh/ tagh så aff samma Sodet som Köttet är sudit uthi medh thet feetaste/ lät alt thetta ther uthi/ lät wäl siudhat så thet går alt sunder/ och blifuer lagom tiockt/ och när köttet ligger warmt på fatet så slå thenna soppa ther på.


Een