Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
ANNO 1613.
☽︎ Förm. i ♉︎ Thenne föruthan skee ännu 5.
Then 18. Octob. Förmörkelser/ 4. i Solen/ och 1. i Månen/ them wij icke see kunne.
B. 1 53. E. m.  
H. 3 55
E. 5 57.
ANNO 1614.
1. ☽︎ Förm. i ♏︎ 2. ☉ Förm. i ♎︎ 3. ☽︎ Förm. i ♈︎
Then 14. April. Then 23. Septem. Then 7. Octob.
B. 3 9. F. m. B. 0 4. E. m. B. 3 11. E. m.
H. 4 32. H 1 14 H. 4 24
E. 5 55. E. 2 24. E. 5 37.
Thenne föruthan skeer än en stoor Solennes
Förmörkelse then icke wij uthan the Osterländer see kunna.
ANNO 1615.
På thetta åhret skee wäl twenne stoore och
förskräckelighe Solsens Förmörkelser/ men wij kunna them icke see/ uthan the Indianer/ så at the få en mörk dagh/ The få och sin plågho så wäl som wij. Gudh giffue oss sin helga nådhe/ at wij kunde uplyffta hoffuudet/ och see effter knopparna på trään/ och förwenta Herren trösteligha. AMEN.

Tryckt i Stockholm/ af Anund Olufsson.