Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Een Berättelse/ Och eenfallight Judicium,
Om then Cometen
som nuu i thetta Åår MDCVII. i
Septembri och Octobri Månader/ i 34. daghar
widh pass syntes/ och ännuu til är: Ther aff man
förnumma kan/ Hwadh Cometer äre til theres
substantz och warelser: Huru monge
slags the äre: Hwar aff the förorsakas/
och uptändes: och hwad
the betydha och
werka:

Allom fromom och Gudhfruchtigom
til underwijsning och bootförmaning.

Uthsatt aff

SIGFRIDO ARONO FORSIO.