Sida:En Christen i sin Andakt.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 16 —

5. Hwar en med sin smak och lust, Tiden månd’ fördrifwa, Men ett wet jag, det är just Att i JEsu blifwa; Allt blir lätt, När jag rätt, Är förnöjd och trägen, Att gå denna wägen.

6. Jag will fly hwad hinder gör, Och mig kan förstöra; JEsu min, jag som sig bör, Städse will dig höra; Ja ställ till, Hur du will; Och som dig behagar, Med mig arma laga.

7. HERrans ansigt’ får jag se, Upptäckt klart och kärligt, Och i samma beläte, Bli förklarad härligt; Will jag dock, Äfwen ock, Som en JEsu köpter Bli med hans dop döpter.

8. Jag går in på korssens stig, Under mycken smärta, Att förnyas dagelig Till båd’ själ och hjerta; JEsu stärk, Detta werk; Gör mig härtill färdig, Till ditt rike wärdig.

9. Allt hwad flyktigt samla in! Hwad än stolt är, böje! Hwad än wildt är, gif ditt sinn’; Och hwad hårdt är, röje! För allt ut, Till godt slut; Dig till låf och ära JEsu, JEsu kära.

Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1839.

Säljes för 1 sk. Banco stycket, och kan i parti fås uti Bokbindarne Bomans Bod wid Röda Slussen och Stadtlanders Bod wid Röda Bodarne, 100 för 1 R:d B:co.