Sida:En Christen i sin Andakt.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 15 —

din Guds öfwerswinnerliga nåd och wälgerningar, samt till ett saligt umgänge med honom, af hwilken allt sin warelse undfått, allt till det bästa styres och fullkomnas. Gör dig mer och mer bekant med JEsu Läras tröstefulla föreskrifter och löften. Njut wederqwickelsen af Hans försoning, då ditt samwete dig qwäljer, njut sötman af Hans kärlek och den Helige Andes delaktighet, uti alla dina fromma tankar och begär. Ware Han din wän den bäste, i ditt minne, i din själ och hjerta, uti alla dina lefnadsdagar, ja, för ewigt fästad!
Milde JEsu kom till mig, Du mitt hjerta röre, Och från all ting kraftelig, Mig i dig införe, Att jag dig Innerlig Öfwer allt må skatta Och i kärlek fatta.

2. Samla mitt förströdda sinn’, Själa-herde blida; Ty när jag ej i dig finns, Måst’ min anda lida; All ting här Gör beswär; Du allen’ kan gifwa Hwad mig kan upplifwa.

3. Gör du mig från all ting fri, Att mig intet binder, Låt mig alltid wänder bli Till dig utan hinder; Barnslig, ren, Dig allen’ Uti wördnad skåda, Och städs wid dig låda.

4. Mensko-wän, Immanuel, Mig med dig förena; Kärleks-källa, twå min själ, Och min anda rena, Jag skall mig Hjertelig, Dig min wän! förskrifwa, Och din egen blifwa.


5. Hwar