Sida:En liten lustresa.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

112

väl du? Du bara luktar och snusar? Hvarför skall du då sitta öfver mig?

Kors! — svarade näsan, som var vid skämt­samt lynne — icke är det så svårt att begripa. Jag sitter öfver dig derför, att hvad som flyter ur mig ej måtte gå förloradt för dig.

Inget joller, inga chikaner! — ropade mun­nen. Jag viil hafva ett allvarsamt, ett grundligt svar på den frågan: hvarför sitter du öfver mig?

Jo — sade näsan med högtidlig röst — Gud har placerat mig så!

Detta svar hade den egenskapen att — så till sägandes — tysta munnen på munnen. Han afstod från all vidare opposition; och som högra ögat redan bragt det venstra till tystnad, var hela rangstriden lyckligen slutad.
Som författaren ej bifogat någon «sens mo­ral», ville jag — efter slutad genomläsning — er­sätta bristen, d. v. s. inventera någonting välvist, hvaröfver med fog skulle kunna skrifvas: «fabula docet.» Detta lyckades mig icke, och förgäfves vaggade blyerzpennan i min ena hand och pap­peret i min andra. Emedlertid gjorde jag några oförgripliga reflexioner, dem du här må hålla till godo.