Sida:En liten lustresa.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

6

sina kronor pâ gifven timme och âter pâ gifven timme sluta dem tillsamman om eftermiddagen. På grund af denna observation construerade den store Linné ett ur, hvars visare voro blommor, och som derföre fick namn af blomsteruret eller det botaniska. Sammalunda har i nyare tider den store P. — d. v. s. undertecknad — på grund af sina iakttagelser inom den animaliska naturens område, construerat ett ur, som bör heta det zoologiska eller kreatursuret, emedan dess visare äro menniskor och andra kreatur.

Första väckelsen till detta företag fick jag af min hederlige husvärd. Denne ärans man hade för sed, att tidigt på morgnarna låta sig ljudeligen för­nimmas — vi vilja antaga att han nös — och det med sådan kraft, att huset bäfvade på sina grund­valar och alla dess hjon eller innevånare vaknade. Med förvåning märkte jag omsider, att händelsen alltid hände på samma tid; klockan var alltid tre qvart på fyra.

När jag närmare tänkte på saken, föll det mig in, att ett zoologiskt ur skulle kunna construeras, rätt så väl som ett botaniskt. Jag be­slöt att våga ett försök och började till den än­dan anställa observationer.

Som hvar och en är sig sjelf närmast, gjorde jag det första rönet på min egen värda person.