Sida:En liten lustresa.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
121

misshagade den honom; ty han drack ej och ville ej begifva sig ned i hyttan, utan började i stället att sakta dra sig tillbaka och fortfor dermed oafbrutet. Då våndades jag grufligt; likväl höll jag mig stilla. Men när slutligen ej mera var synligt af or­men, än hufvudet och halsen, grep jag i min ån­gest ett hårdt tag omkring dem båda och ryckte till med hela styrkan i hand och arm. I samma ögonblick lindade ormen stjerten omkring mitt hjerta, så att — både ormen och hjertat utrycktes på samma gång. Jag slängde dem ifrån mig och såg med fasa, huru det blödande hjertat, ännu omlindadt af ormen, konvulsiviskt skälfde på golfvet.

Sådan var drömmen. Att jag vaknade vid slutet deraf, lärer du ej undra på. Belåten med att drömmen varit endast en dröm, torkade jag svet­ten ur min panna och sökte försätta mig ur pas­sionens in på reflexionens gebiet. Sådant der — tänkte jag — kan man ej inventera, när man är vaken; nej, sådant måste drömmas. Och hvarföre? — frågade jag mig sjelf. Jo derföre — svarade jag mig sjelf — att i vakande tillstån­det hålla de särskilda själskrafterna hvarandra i jemnvigt, men i drömmen är fantasien, om icke absolut enväldig, likväl monark och det utan kon­stitutionella kontroller. Härmed sammanhänger det